English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 218 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 205 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 7.71 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 1.20 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 21.8 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 1.06 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 17.4 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 1.92 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutni pretok 12.3 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 3.68 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 19.1 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Črneče - Drava
Trenutni pretok 388 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Ptuj - Drava
Trenutni pretok 382 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Borl I - Drava
Trenutni pretok 21.5 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Zavrč - Drava
Trenutni pretok 22.9 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Črna - Meža
Trenutni pretok 3.20 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 13.7 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 2.49 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 5.42 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Stari trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 0.622 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 1.89 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 1.19 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.580 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 3.16 m³/s
15.08.20 ob 05:30 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 11.7 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 6.34 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 1.80 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 0.962 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutno ni podatka Tržec - Polskava
Trenutni pretok 0.502 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 0.187 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 0.801 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 3.08 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 1.36 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutno ni podatka Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 4.97 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 4.17 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 3.82 m³/s
15.08.20 ob 05:30 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 22.1 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 3.08 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 1.73 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 5.50 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.500 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 24.3 m³/s
15.08.20 ob 05:30 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 29.8 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Medno - Sava
Trenutni pretok 45.8 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 52.8 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Litija - Sava
Trenutni pretok 85.3 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Hrastnik - Sava
Trenutno ni podatka Čatež I - Sava
Trenutni pretok 81.1 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 92.4 m³/s
15.08.20 ob 05:30 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 0.693 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 3.50 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 3.68 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 3.29 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Suha I - Sora
Trenutni pretok 19.9 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 21.9 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 2.93 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 11.8 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 2.89 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 4.53 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 4.72 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 3.48 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutno ni podatka Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 0.841 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Vir - Rača
Trenutni pretok 1.03 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 2.66 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Topole - Pšata
Trenutni pretok 1.29 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.853 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 1.38 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 0.983 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 1.90 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 2.75 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 0.356 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.054 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 1.35 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 0.558 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 0.757 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 4.27 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Sodevci - Kolpa
Trenutno ni podatka Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 25.4 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 0.007 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 2.18 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 5.83 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 21.7 m³/s
15.08.20 ob 05:30 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 3.32 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 5.36 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.147 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 0.487 m³/s
15.08.20 ob 05:30 Ig - Ižica
Trenutni pretok 1.32 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 2.14 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 0.980 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Razori - Šujica
Trenutni pretok 0.629 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 1.34 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 0.000 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 2.96 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 11.1 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 5.52 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.247 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Solčava I - Savinja
Trenutno ni podatka Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 16.2 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 16.9 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 33.2 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Laško - Savinja
Trenutni pretok 47.5 m³/s
15.08.20 ob 05:30 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 59.3 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 0.585 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 3.98 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Velenje - Paka
Trenutni pretok 0.716 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 1.35 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Rečica - Paka
Trenutni pretok 2.35 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.302 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 5.44 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 0.962 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.330 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 4.94 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.497 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 1.30 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 0.806 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 1.94 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Soteska - Krka
Trenutni pretok 10.1 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 21.6 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 22.9 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 0.297 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 1.31 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 0.276 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 3.01 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 0.240 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 2.24 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 0.745 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.846 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Prigorica I - Ribnica
Trenutno ni podatka Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 9.58 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 20.3 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 32.1 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Solkan - Soča
Trenutni pretok 55.3 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Kal-Koritnica I - Koritnica
Trenutno ni podatka Žaga - Učja
Trenutni pretok 4.78 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Tolmin I - Tolminka
Trenutno ni podatka Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 7.81 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutni pretok 0.332 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 24.9 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 0.502 m³/s
15.08.20 ob 05:30 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 0.764 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 4.93 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.022 m³/s
15.08.20 ob 05:30 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 17.8 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 18.3 m³/s
15.08.20 ob 05:30 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 13.7 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 3.01 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.074 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 0.803 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Branik - Branica
Trenutni pretok 0.118 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.235 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.030 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.120 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.000 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 4.13 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Trpčane - Reka
Trenutno ni podatka Trnovo - Reka
Trenutni pretok 0.690 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 5.44 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.281 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.592 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 2.39 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Dekani - Rižana
Trenutno ni podatka Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.005 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.018 m³/s
15.08.20 ob 05:40 Podkaštel - Dragonja
Trenutno ni podatka Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 27 cm
15.08.20 ob 05:40 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 49 cm
15.08.20 ob 05:40 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 72 cm
15.08.20 ob 05:40 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 138 cm
15.08.20 ob 05:40 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 286 cm
15.08.20 ob 05:40 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 123 cm
15.08.20 ob 05:40 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 161 cm
15.08.20 ob 05:30 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 130 cm
15.08.20 ob 05:40 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 218 cm
15.08.20 ob 05:30 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 26.7 °C
15.08.20 ob 05:30 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO