English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 276 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 264 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.393 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 1.66 m³/s
11.06.23 ob 01:40 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.505 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Polana I - Ledava
Trenutno ni podatka Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 7.92 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.096 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutni pretok 0.059 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.008 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 0.757 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Črneče - Drava
Trenutni pretok 423 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Ptuj - Drava
Trenutni pretok 560 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Borl I - Drava
Trenutni pretok 26.0 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Zavrč - Drava
Trenutni pretok 27.0 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Črna - Meža
Trenutni pretok 6.18 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 21.1 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 2.32 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 14.2 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Stari trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 2.91 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 4.31 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 4.12 m³/s
11.06.23 ob 01:40 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 1.19 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Loče - Dravinja
Trenutno ni podatka Makole - Dravinja
Trenutni pretok 4.31 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 8.64 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 2.36 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 1.43 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 0.209 m³/s
10.06.23 ob 23:50 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 2.67 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 0.648 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 4.18 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 4.04 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 1.29 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 18.5 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 10.1 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 8.02 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 8.46 m³/s
11.06.23 ob 01:30 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 18.9 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 6.01 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 3.70 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 1.54 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.528 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Radovljica - Sava
Trenutno ni podatka Okroglo - Sava
Trenutni pretok 43.4 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Medno - Sava
Trenutni pretok 90.3 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Šentjakob - Sava
Trenutno ni podatka Litija - Sava
Trenutni pretok 196 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 172 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 256 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 354 m³/s
11.06.23 ob 01:30 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 0.675 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 5.13 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 4.95 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 5.47 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Suha I - Sora
Trenutni pretok 14.9 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 16.6 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 0.856 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 8.19 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Železniki - Selška Sora
Trenutno ni podatka Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 6.10 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 13.7 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 9.99 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutno ni podatka Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 2.37 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Vir - Rača
Trenutni pretok 5.35 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 6.49 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Topole - Pšata
Trenutni pretok 1.20 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.626 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 5.78 m³/s
11.06.23 ob 01:40 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 1.61 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 4.16 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 6.61 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 1.77 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.162 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 2.35 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 0.479 m³/s
11.06.23 ob 01:40 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 1.10 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 14.4 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 23.5 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 49.2 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 3.29 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 4.88 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 9.91 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 49.2 m³/s
11.06.23 ob 01:30 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 5.78 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 8.06 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.502 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Iška vas - Iška
Trenutno ni podatka Ig - Ižica
Trenutni pretok 2.42 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 3.45 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 2.07 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Razori - Šujica
Trenutni pretok 0.652 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 0.588 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 0.000 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 0.704 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 13.5 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 7.44 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.130 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 2.20 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 28.2 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 29.6 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 58.3 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Laško - Savinja
Trenutno ni podatka Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 60.3 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 3.65 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 9.82 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Velenje - Paka
Trenutni pretok 0.849 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 3.59 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Rečica - Paka
Trenutni pretok 4.67 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 1.77 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 6.99 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 0.955 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.134 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 2.72 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.914 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 2.94 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 1.53 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 16.4 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Soteska - Krka
Trenutni pretok 44.6 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 62.3 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 66.2 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 1.06 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 1.19 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 1.47 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 12.6 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 1.82 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 5.94 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 1.15 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.617 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 1.57 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 11.4 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 19.8 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 28.2 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Solkan - Soča
Trenutni pretok 69.6 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Žaga - Učja
Trenutni pretok 1.20 m³/s
11.06.23 ob 01:40 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 4.73 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 2.62 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutni pretok 0.747 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 10.6 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 1.15 m³/s
11.06.23 ob 01:30 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 1.68 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 4.27 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.037 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 3.52 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Dolenje - Vipava
Trenutno ni podatka Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 5.76 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 7.02 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.228 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 1.51 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Branik - Branica
Trenutno ni podatka Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.211 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.022 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.318 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Golo Brdo - Idrija
Trenutno ni podatka Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.145 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 3.28 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 0.620 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 2.83 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 7.50 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Škocjan II - Reka
Trenutni pretok 2.89 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 1.82 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.383 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 9.54 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Dekani - Rižana
Trenutno ni podatka Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.239 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.427 m³/s
11.06.23 ob 01:50 Podkaštel - Dragonja
Trenutno ni podatka Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 39 cm
11.06.23 ob 01:50 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 46 cm
11.06.23 ob 01:50 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 79 cm
11.06.23 ob 01:50 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 155 cm
11.06.23 ob 01:50 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 315 cm
11.06.23 ob 01:50 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 104 cm
11.06.23 ob 01:50 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 175 cm
11.06.23 ob 01:30 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 118 cm
11.06.23 ob 01:50 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 241 cm
09.06.23 ob 13:30 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 23.7 °C
11.06.23 ob 01:30 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 23.2 °C
11.06.23 ob 01:00 Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 23.1 °C
11.06.23 ob 01:00

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO