English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 290 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 287 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.350 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 1.55 m³/s
11.06.23 ob 03:30 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.454 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Polana I - Ledava
Trenutno ni podatka Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 9.68 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.096 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutni pretok 0.059 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.005 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 0.677 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Črneče - Drava
Trenutni pretok 416 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Ptuj - Drava
Trenutni pretok 519 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Borl I - Drava
Trenutni pretok 26.0 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Zavrč - Drava
Trenutni pretok 27.0 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Črna - Meža
Trenutni pretok 5.34 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 20.6 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 2.32 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 14.6 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Stari trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 2.37 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 3.69 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 3.59 m³/s
11.06.23 ob 03:30 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.969 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Loče - Dravinja
Trenutno ni podatka Makole - Dravinja
Trenutni pretok 4.45 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 8.64 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 2.70 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 1.57 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutno ni podatka Tržec - Polskava
Trenutni pretok 2.67 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 0.884 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 3.72 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 4.32 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 1.29 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 18.0 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 10.1 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 8.02 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 8.46 m³/s
11.06.23 ob 03:30 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 18.9 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 5.66 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 3.50 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 1.54 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.528 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Radovljica - Sava
Trenutno ni podatka Okroglo - Sava
Trenutni pretok 34.5 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Medno - Sava
Trenutni pretok 85.7 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Šentjakob - Sava
Trenutno ni podatka Litija - Sava
Trenutni pretok 186 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 199 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 254 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 296 m³/s
11.06.23 ob 03:30 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 0.675 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 5.42 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 4.95 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 5.47 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Suha I - Sora
Trenutni pretok 14.9 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 16.6 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 0.856 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 7.85 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Železniki - Selška Sora
Trenutno ni podatka Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 6.10 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 13.3 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 9.99 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutno ni podatka Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 2.37 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Vir - Rača
Trenutni pretok 5.78 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 6.99 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Topole - Pšata
Trenutni pretok 1.11 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.699 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 4.65 m³/s
11.06.23 ob 03:10 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 1.61 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 4.56 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 7.49 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 2.23 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.162 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 2.35 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 0.558 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 1.10 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 14.4 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 23.5 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 48.2 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 3.52 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 4.88 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 9.91 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 43.8 m³/s
11.06.23 ob 03:00 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 5.78 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 8.06 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.562 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Iška vas - Iška
Trenutno ni podatka Ig - Ižica
Trenutni pretok 2.29 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 3.45 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 1.56 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Razori - Šujica
Trenutni pretok 0.652 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 0.588 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 0.000 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 0.778 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 13.8 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 7.44 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.175 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 2.42 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 29.8 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 30.3 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 59.4 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Laško - Savinja
Trenutno ni podatka Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 65.2 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 3.65 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 9.14 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Velenje - Paka
Trenutni pretok 0.983 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 3.76 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Rečica - Paka
Trenutni pretok 5.54 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 1.53 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 8.59 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 1.04 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.174 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 2.85 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.914 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 3.10 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 4.96 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 16.4 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Soteska - Krka
Trenutni pretok 44.6 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 63.3 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 65.0 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 0.982 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 1.31 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 1.29 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 12.9 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 1.82 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 6.08 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 1.15 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.667 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 1.57 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 11.4 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 19.8 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 27.4 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Solkan - Soča
Trenutni pretok 39.2 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Žaga - Učja
Trenutni pretok 1.20 m³/s
11.06.23 ob 03:10 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 4.73 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 2.62 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutni pretok 0.730 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 10.6 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 1.15 m³/s
11.06.23 ob 03:30 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 1.68 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 4.27 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.037 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 3.38 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Dolenje - Vipava
Trenutno ni podatka Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 5.76 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 7.02 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.228 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 1.51 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Branik - Branica
Trenutno ni podatka Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.211 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.022 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.318 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Golo Brdo - Idrija
Trenutni pretok 0.771 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.145 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 2.98 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 0.620 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 2.83 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 7.19 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Škocjan II - Reka
Trenutni pretok 2.48 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 1.89 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.383 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 9.95 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Dekani - Rižana
Trenutno ni podatka Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.215 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.390 m³/s
11.06.23 ob 03:40 Podkaštel - Dragonja
Trenutno ni podatka Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 39 cm
11.06.23 ob 03:40 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 46 cm
11.06.23 ob 03:40 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 82 cm
11.06.23 ob 03:40 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 155 cm
11.06.23 ob 03:40 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 315 cm
11.06.23 ob 03:40 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 105 cm
11.06.23 ob 03:40 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 176 cm
11.06.23 ob 03:30 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 117 cm
11.06.23 ob 03:40 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutno ni podatka OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 23.5 °C
11.06.23 ob 03:30 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 23.2 °C
11.06.23 ob 03:00 Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 23.0 °C
11.06.23 ob 03:00

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO