English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 175 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 198 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.000 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 0.313 m³/s
25.08.19 ob 03:50 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.041 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 0.060 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 1.02 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.000 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutno ni podatka Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.006 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Hodoš I - Velika Krka
Trenutno ni podatka Črneče - Drava
Trenutno ni podatka Ptuj - Drava
Trenutni pretok 218 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Borl I - Drava
Trenutni pretok 11.1 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Zavrč - Drava
Trenutni pretok 11.4 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Črna - Meža
Trenutni pretok 3.24 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 21.1 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 1.84 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 5.69 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Stari Trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 1.58 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 2.31 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 1.68 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.729 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 3.84 m³/s
25.08.19 ob 03:30 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 6.88 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 3.03 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Perovec - Oplotnica
Trenutno ni podatka Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 2.33 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 2.55 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 0.618 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 0.457 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 0.291 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 0.752 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 0.989 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 17.9 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 33.3 m³/s
25.08.19 ob 03:30 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 4.00 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 4.33 m³/s
25.08.19 ob 03:30 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 14.3 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 4.56 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 2.02 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.278 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.332 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 44.7 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 44.4 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Medno - Sava
Trenutni pretok 101 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 109 m³/s
25.08.19 ob 03:40 Litija - Sava
Trenutni pretok 93.9 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 84.8 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 366 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 343 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 1.39 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 8.63 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 7.75 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 12.0 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Suha I - Sora
Trenutni pretok 4.28 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 7.18 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 0.226 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 2.20 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 0.907 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 1.18 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 8.86 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 10.7 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutno ni podatka Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 3.04 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Vir - Rača
Trenutni pretok 12.1 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 13.0 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Topole - Pšata
Trenutni pretok 2.91 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Loka - Pšata
Trenutni pretok 1.84 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 8.33 m³/s
25.08.19 ob 03:40 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 1.72 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 2.91 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 5.75 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 1.50 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 1.75 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 1.79 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 3.96 m³/s
25.08.19 ob 03:40 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 4.14 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 3.10 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 5.78 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 20.8 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 0.017 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 1.23 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 2.79 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 10.0 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 1.81 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 3.85 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.348 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 0.321 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Ig - Ižica
Trenutni pretok 0.974 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 1.40 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 0.771 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Razori - Šujica
Trenutni pretok 0.397 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 1.61 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 0.000 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 0.047 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 3.32 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 2.64 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.062 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Solčava I - Savinja
Trenutno ni podatka Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 36.3 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 43.6 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 78.7 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Laško - Savinja
Trenutni pretok 69.9 m³/s
25.08.19 ob 03:30 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 80.7 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 5.32 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 5.62 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Velenje - Paka
Trenutni pretok 1.58 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 2.81 m³/s
25.08.19 ob 03:50 Rečica - Paka
Trenutni pretok 6.42 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.634 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 7.20 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 8.38 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.700 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 2.72 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 1.60 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 4.50 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 8.77 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 2.84 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Soteska - Krka
Trenutni pretok 10.5 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 39.6 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 48.5 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 0.404 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 0.757 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 0.418 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 4.00 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 0.699 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 3.06 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 7.01 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.517 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 0.567 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 4.64 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 9.21 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 11.5 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Solkan - Soča
Trenutni pretok 22.3 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Kal-Koritnica I - Koritnica
Trenutno ni podatka Žaga - Učja
Trenutni pretok 1.75 m³/s
25.08.19 ob 03:40 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 1.84 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 1.91 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutni pretok 0.130 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 4.44 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 0.484 m³/s
25.08.19 ob 03:30 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 0.452 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 1.48 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.009 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 0.977 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 1.22 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 1.82 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 2.02 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.117 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 0.586 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Branik - Branica
Trenutni pretok 0.000 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.048 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.034 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.028 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Golo Brdo - Idrija
Trenutno ni podatka Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.003 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 0.351 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 0.030 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 0.621 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 0.568 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Škocjan II - Reka
Trenutno ni podatka Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.312 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.341 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 0.413 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Dekani - Rižana
Trenutni pretok 0.667 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.007 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.008 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Podkaštel - Dragonja
Trenutni pretok 0.050 m³/s
25.08.19 ob 04:00 Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 32 cm
25.08.19 ob 04:00 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 46 cm
25.08.19 ob 04:00 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 52 cm
25.08.19 ob 04:00 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 40 cm
25.08.19 ob 04:00 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 117 cm
25.08.19 ob 04:00 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 43 cm
25.08.19 ob 04:00 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 197 cm
25.08.19 ob 03:30 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 119 cm
25.08.19 ob 04:00 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 206 cm
25.08.19 ob 04:00 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO