English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja
Varstvo okolja

Javne objave upravnih aktov, izdanih na podlagi ZVO-1:

Javna naznanila in obvestila

Odločbe

Predhodni postopek in postopek v zvezi s prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave

Sklep o ugotovitvi ali je potrebna presoja vplivov na okolje in sklep o ugotovitvi, ali gre za večjo spremembo v obratovanju naprave ali za spremembo pogojev in ukrepov v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

 1. Štore Steel d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore
 2. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
 3. Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica
 4. RZ PELLETS d.o.o., Snežniška cesta 16, 6257 Pivka
 5. CARTHAGO d.o.o., Kamenice 2, 9233 Odranci
 6. Dinos d.o.o., Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana Črnuče
 7. Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana
 8. Pam d.o.o., Goriška cesta 5F. 5271 Vipava
 9. Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna
 10. Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana
 11. FMG vzdrževanje d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana
 12. Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
 13. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana
 14. Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper
 15. Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec
 16. Občina Žalec, Občina Tabor, Občina Braslovče, Občina Prebold, Občina Vransko, Občina Polzela
 17. DARS d.d., C.XIV.divizije 4, 3000 Celje
 18. Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
 19. Impol LLT d.o.o., Partizanska cesta 38, 2310 Slovenska Bistrica
 20. Mlado8 d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana
 21. IAK d.o.o., Kresnice 14, 1281 Kresnice
 22. Edvard Prančberger, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah
 23. Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana
 24. Ceroz d.o.o., Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku
 25. Gradnje d.o.o., Dolenji Boštanj 66a, 8294 Boštanj
 26. Javno podjetje VOKA Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
 27. Krka d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto
 28. Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje
 29. Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva ulica 95, 1000 Ljubljana
 30. Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor
 31. Grašič d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj
 32. IGM ZAGORJE d.o.o., Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi
 33. Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
 34. Žito d.o.o., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana
 35. Vitiva d.d., Nova vas pri Markovcih 98, 2281 Markovci

Štore Steel d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore

Datum objave: 22.5.2020

Pripete datoteke

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Novogradnja navezovalne ceste Dramlje - Šentjur, od km 0+000 do km 6+100 (od AC prikljuka na G2-107)

Datum objave: 21.5.2020

Pripete datoteke

Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica

Gradnja TC Hofer z manipulativnimi in parkirnimi površinami

Datum objave: 20.5.2020

Pripete datoteke

RZ PELLETS d.o.o., Snežniška cesta 16, 6257 Pivka

Predelava odpadkov

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

CARTHAGO d.o.o., Kamenice 2, 9233 Odranci

Dogradnja zaprtega nadstreška znotraj obstoječega obrata Carthago d.o.o. v Odrancih

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

Dinos d.o.o., Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana Črnuče

Predelava odpadkov na Dinos d.o.o. Skladišče Slovenske Konjice

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana

Rekonstrukcija - poslovno skladiščni objekt

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

Pam d.o.o., Goriška cesta 5F. 5271 Vipava

Industrijski objekt

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna

Rekonstrukcija in dozidava OŠ Antona Globočnika

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana

SNG Drama Ljubljana

Datum objave: 15.5.2020

Pripete datoteke

FMG vzdrževanje d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana

Povečanje količin skladiščnih odpadkov

Datum objave: 12.5.2020

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Ureditev skladiščne površine TRT 6 za potrebe skladiščenja vozil v Luki Koper

Datum objave: 12.5.2020

Pripete datoteke

Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana

Rekonstrukcija prenosnega plinovoda P295 na območju Občine Jesenice

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper

Gradnja parkirne hiše P+R Sonce v Kopru

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec

Prizidava, nadzidava in rekonstrukcija

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Občina Žalec, Občina Tabor, Občina Braslovče, Občina Prebold, Občina Vransko, Občina Polzela

Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 1.sklop

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

DARS d.d., C.XIV.divizije 4, 3000 Celje

Navezava Luke Koper na avtocestno omrežje srminska vpadnica

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Izgradnja kanalizacije za neopremljena območja aglomeracije ID 29 Maribor

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Impol LLT d.o.o., Partizanska cesta 38, 2310 Slovenska Bistrica

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Mlado8 d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana

Skladiščni objekt

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

IAK d.o.o., Kresnice 14, 1281 Kresnice

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Edvard Prančberger, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah

Izgradnja hlevov za purane, kotlovnica in skladišči

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Ceroz d.o.o., Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Gradnje d.o.o., Dolenji Boštanj 66a, 8294 Boštanj

Gradnja in obratovanje betonarne

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Javno podjetje VOKA Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Krka d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva ulica 95, 1000 Ljubljana

Trgovski objekt Ljubljana-Slovenčeva ulica

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor

Distribucijsko omrežje zemeljskega plina Slivnica

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Grašič d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

IGM ZAGORJE d.o.o., Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Drave

Datum objave: 7.5.2020

Pripete datoteke

Žito d.o.o., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana

Pakirni stroj in metal detektor na isti liniji (Gradišče pri Kozini)

Datum objave: 7.5.2020

Pripete datoteke

Vitiva d.d., Nova vas pri Markovcih 98, 2281 Markovci

Izgradnja industrijske čistilne naprave Vitiva

Datum objave: 7.5.2020

Pripete datoteke
Arhiv sklepov
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO