English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja
Varstvo okolja

Javne objave upravnih aktov, izdanih na podlagi ZVO-1:

Javna naznanila in obvestila

Odločbe

Predhodni postopek in postopek v zvezi s prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave

Sklep o ugotovitvi ali je potrebna presoja vplivov na okolje in sklep o ugotovitvi, ali gre za večjo spremembo v obratovanju naprave ali za spremembo pogojev in ukrepov v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420 Brežice - Dobova od km 0,000 do km 4,700

Datum objave: 19.11.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Bencinski servis Radeče-Hotemež

Datum objave: 15.11.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Izgradnja UNPrezervoarja na bencinskem servisu Radeče-Hotemež

Datum objave: 14.11.2019

Pripete datoteke

Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina Šentjernej

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

Datum objave: 14.11.2019

Pripete datoteke

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto (lokacija Ločna)

Datum objave: 13. 11. 2019

Pripete datoteke

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

Datum objave: 13.11.2019

Pripete datoteke

Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave-Občina Šentilj

Datum objave: 8.11.2019

Pripete datoteke

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8120 Trebnje

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke-Občina Trebnje (1.faza)

Datum objave: 8.11.2019

Pripete datoteke
Arhiv sklepov
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO