English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 264 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 261 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.416 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 1.61 m³/s
11.06.23 ob 01:10 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.505 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Polana I - Ledava
Trenutno ni podatka Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 7.77 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.096 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutni pretok 0.059 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.008 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 0.757 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Črneče - Drava
Trenutni pretok 438 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Ptuj - Drava
Trenutni pretok 529 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Borl I - Drava
Trenutni pretok 26.0 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Zavrč - Drava
Trenutni pretok 27.0 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Črna - Meža
Trenutni pretok 6.47 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 21.7 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 2.49 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 15.5 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Stari trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 2.77 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 4.31 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 4.39 m³/s
10.06.23 ob 00:50 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 1.19 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Loče - Dravinja
Trenutno ni podatka Makole - Dravinja
Trenutni pretok 4.45 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 8.64 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 2.21 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 1.43 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 0.209 m³/s
10.06.23 ob 23:50 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 2.67 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 0.648 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 4.37 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 3.90 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 1.29 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 17.6 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 10.1 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 8.02 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 8.46 m³/s
11.06.23 ob 01:10 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 18.9 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 6.01 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 3.70 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 1.54 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.528 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Radovljica - Sava
Trenutno ni podatka Okroglo - Sava
Trenutni pretok 43.4 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Medno - Sava
Trenutni pretok 90.3 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Šentjakob - Sava
Trenutno ni podatka Litija - Sava
Trenutni pretok 193 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 167 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 262 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 429 m³/s
11.06.23 ob 01:00 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 0.675 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 5.13 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 4.95 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 5.47 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Suha I - Sora
Trenutni pretok 14.9 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 16.6 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 0.856 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 8.19 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Železniki - Selška Sora
Trenutno ni podatka Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 6.10 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 13.3 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 9.99 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutno ni podatka Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 2.37 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Vir - Rača
Trenutni pretok 5.35 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 6.65 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Topole - Pšata
Trenutni pretok 1.11 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.699 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 6.51 m³/s
11.06.23 ob 01:10 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 1.49 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 3.96 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 6.19 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 1.70 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.162 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 2.35 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 0.479 m³/s
11.06.23 ob 01:10 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 1.10 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 15.0 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 23.5 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 49.2 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 3.21 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 4.88 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 9.91 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 43.8 m³/s
10.06.23 ob 00:30 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 5.92 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 8.06 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.502 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Iška vas - Iška
Trenutno ni podatka Ig - Ižica
Trenutni pretok 2.42 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 3.45 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 1.47 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Razori - Šujica
Trenutni pretok 0.652 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 0.588 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 0.000 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 0.633 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 13.5 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 7.44 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.130 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 2.42 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 28.2 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 29.6 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 59.4 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Laško - Savinja
Trenutno ni podatka Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 59.3 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 3.65 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 9.48 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Velenje - Paka
Trenutni pretok 0.849 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 3.43 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Rečica - Paka
Trenutni pretok 4.67 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 1.77 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 6.24 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 1.04 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.134 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 2.46 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.914 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 2.94 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 1.53 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 16.4 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Soteska - Krka
Trenutni pretok 44.6 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 62.3 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 67.4 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 1.06 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 1.19 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 1.65 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 12.6 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 1.75 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 5.87 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 1.15 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.617 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 1.57 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 11.4 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 20.4 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 28.2 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Solkan - Soča
Trenutni pretok 71.7 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Žaga - Učja
Trenutni pretok 1.27 m³/s
11.06.23 ob 01:10 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 4.73 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 2.62 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutni pretok 0.764 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 10.6 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 1.15 m³/s
11.06.23 ob 01:10 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 1.81 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 4.27 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.037 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 3.52 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Dolenje - Vipava
Trenutno ni podatka Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 5.76 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 7.02 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.228 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 1.51 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Branik - Branica
Trenutno ni podatka Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.211 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.022 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.318 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Golo Brdo - Idrija
Trenutno ni podatka Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.145 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 3.28 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 0.620 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 2.96 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 7.81 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Škocjan II - Reka
Trenutni pretok 3.32 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 1.82 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.383 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 9.54 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Dekani - Rižana
Trenutno ni podatka Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.239 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.427 m³/s
11.06.23 ob 01:20 Podkaštel - Dragonja
Trenutno ni podatka Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 39 cm
11.06.23 ob 01:20 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 46 cm
11.06.23 ob 01:20 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 78 cm
11.06.23 ob 01:20 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 155 cm
11.06.23 ob 01:20 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 315 cm
11.06.23 ob 01:20 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 104 cm
11.06.23 ob 01:20 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 175 cm
11.06.23 ob 01:00 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 118 cm
11.06.23 ob 01:20 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 241 cm
09.06.23 ob 13:30 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 23.8 °C
11.06.23 ob 01:00 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 23.2 °C
11.06.23 ob 01:00 Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 23.1 °C
11.06.23 ob 01:00

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO