English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj - podzemne vode

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Hrastje (ŠM 1/2b)-Ljubljansko polje
Temperatura podzemne vode 12.5 st.C 
Globina do podzemne vode 1524 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Levec (Le-1/01)-Spodnja Savinjska dolina
Temperatura podzemne vode 11.5 st.C 
Globina do podzemne vode 235 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Lj-Mercator (De-2/05)-Ljubljansko polje 
Trenutno ni podatkov 

 .. ob : Skakovci (3471)-Prekmursko polje
Temperatura podzemne vode 13.5 st.C 
Globina do podzemne vode 147 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Rankovci (3370)-Prekmursko polje
Temperatura podzemne vode 25.6 st.C 
Globina do podzemne vode 328 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Renkovci  (0850)-Prekmursko polje
Temperatura podzemne vode 13.0 st.C 
Globina do podzemne vode 265 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Zgornje Konjišče (S-0176)-Apaško polje
Temperatura podzemne vode 11.4 st.C 
Globina do podzemne vode 601 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Bohova  (0890)-Dravsko polje
Temperatura podzemne vode 11.8 st.C 
Globina do podzemne vode 1476 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Zgornje Jablane (1600)-Dravsko polje
Temperatura podzemne vode 11.0 st.C 
Globina do podzemne vode 643 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Zgornje Grušovlje (0100)-Spodnja Savinjska dolina
Temperatura podzemne vode 11.9 st.C 
Globina do podzemne vode 60 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Šempeter (0840)-Spodnja Savinjska dolina
Temperatura podzemne vode 12.3 st.C 
Globina do podzemne vode 761 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Celje (0421)-Dolina Hudinje-Voglajne
Temperatura podzemne vode 24.6 st.C 
Globina do podzemne vode 358 cm 

 22.05.2024 ob 07:00 Drnovo (0241)-Krško polje
Temperatura podzemne vode 12.7 st.C 
Globina do podzemne vode 1214 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Cerklje ob Krki  (0111)-Krško polje
Temperatura podzemne vode 12.2 st.C 
Globina do podzemne vode 648 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Kalce - Naklo (0460)-Območje Krakova
Temperatura podzemne vode 12.7 st.C 
Globina do podzemne vode 219 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Podgorica  (1992)-Dolina Kamniške Bistrice
Temperatura podzemne vode 11.3 st.C 
Globina do podzemne vode 997 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Moste (0590)-Kranjsko polje
Temperatura podzemne vode 12.7 st.C 
Globina do podzemne vode 963 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Breg (S-3567)-Sorško polje 
Trenutno ni podatkov 

 .. ob : Moše (V-2079)-Kranjsko polje 
Trenutno ni podatkov 

 .. ob : Čatež (M-32)-Čateško polje
Temperatura podzemne vode 11.1 st.C 
Globina do podzemne vode 531 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Kozarje (0300)-Ljubljansko barje
Temperatura podzemne vode 11.3 st.C 
Globina do podzemne vode 415 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Črna vas (1270)-Ljubljansko barje
Temperatura podzemne vode 10.5 st.C 
Globina do podzemne vode 97 cm 

 27.05.2024 ob 06:00 Gradišče (0780)-Vipavsko - Soška dolina
Temperatura podzemne vode 14.0 st.C 
Globina do podzemne vode 2060 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Črna vas (G-12)-Ljubljansko barje
Temperatura podzemne vode 11.3 st.C 
Globina do podzemne vode 124 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Volčja Draga (0640)-Vipavsko - Soška dolina
Temperatura podzemne vode 13.3 st.C 
Globina do podzemne vode 268 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Šempeter (0220)-Vipavsko - Soška dolina
Temperatura podzemne vode 14.8 st.C 
Globina do podzemne vode 2217 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Miren (0330)-Vipavsko - Soška dolina
Temperatura podzemne vode 13.6 st.C 
Globina do podzemne vode 2207 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Voglje (Vog - 2/14)-Kranjsko polje
Temperatura podzemne vode 10.4 st.C 
Globina do podzemne vode 2069 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Veščica (Ve - 2/09)-Mursko polje
Temperatura podzemne vode 11.8 st.C 
Globina do podzemne vode 143 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Zgornje Krapje (Kr - 2/09)-Mursko polje
Temperatura podzemne vode 11.2 st.C 
Globina do podzemne vode 312 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Rakičan ( Rak - 2/09)-Prekmursko polje
Temperatura podzemne vode 11.9 st.C 
Globina do podzemne vode 341 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Odranci (Od - 1/09)-Prekmursko polje
Temperatura podzemne vode 12.3 st.C 
Globina do podzemne vode 150 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Benica (Ben - 2/14)-Prekmursko polje
Temperatura podzemne vode 11.1 st.C 
Globina do podzemne vode 259 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Gornji Lakoš (GLak - 2/14)-Prekmursko polje
Temperatura podzemne vode 13.1 st.C 
Globina do podzemne vode 189 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Gančani (Gan - 2/14)-Prekmursko polje
Temperatura podzemne vode 11.1 st.C 
Globina do podzemne vode 314 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Lj-Vojkova (LjVo - 2/14)-Ljubljansko polje
Temperatura podzemne vode 13.4 st.C 
Globina do podzemne vode 2294 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Podgorje (Pod -1/14)-Dolina Kamniške Bistrice
Temperatura podzemne vode 11.7 st.C 
Globina do podzemne vode 1570 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Mengeš (Men - 2/14)-Dolina Kamniške Bistrice
Temperatura podzemne vode 12.0 st.C 
Globina do podzemne vode 1783 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Šenčur (Šen - 2/13)-Kranjsko polje
Temperatura podzemne vode 9.9 st.C 
Globina do podzemne vode 5678 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Naklo (Nak - 2/13)-Strahinjsko-Nakelsko polje
Temperatura podzemne vode 10.0 st.C 
Globina do podzemne vode 4254 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Radovljica (Rad - 2/13)-Radovljiško polje
Temperatura podzemne vode 10.4 st.C 
Globina do podzemne vode 3168 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Iška Loka (ILok - 3/15)-Ljubljansko barje
Temperatura podzemne vode 12.2 st.C 
Globina do podzemne vode 110 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Bevke (Bev - 2/15)-Ljubljansko barje
Temperatura podzemne vode 12.2 st.C 
Globina do podzemne vode 177 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Žalec (Žal - 1/14)-Spodnja Savinjska dolina
Temperatura podzemne vode 13.1 st.C 
Globina do podzemne vode 171 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Latkova vas (Lvas - 2/14)-Dolina Bolske
Temperatura podzemne vode 12.1 st.C 
Globina do podzemne vode 552 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Trnava (Trn - 2/14)-Dolina Bolske
Temperatura podzemne vode 12.1 st.C 
Globina do podzemne vode 425 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Vihre (Vih - 1/15)-Krško polje
Temperatura podzemne vode 12.7 st.C 
Globina do podzemne vode 883 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Žadovinek (Žad - 1/15)-Krško polje
Temperatura podzemne vode 13.0 st.C 
Globina do podzemne vode 575 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Krška vas (Kvas - 1/15)-Krško polje
Temperatura podzemne vode 12.9 st.C 
Globina do podzemne vode 477 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Spodnja Hajdina (SHaj - 2/14)-Dravsko polje
Temperatura podzemne vode 12.3 st.C 
Globina do podzemne vode 780 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Draženci (Dra - 2/14)-Dravsko polje
Temperatura podzemne vode 11.6 st.C 
Globina do podzemne vode 480 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Bukovci (Buk - 1/14)-Ptujsko polje
Temperatura podzemne vode 12.1 st.C 
Globina do podzemne vode 501 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Sobetinci (Sob - 1/14)-Ptujsko polje
Temperatura podzemne vode 11.3 st.C 
Globina do podzemne vode 533 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Drulovka (Dru - 2/14)-Sorško polje
Temperatura podzemne vode 7.5 st.C 
Globina do podzemne vode 968 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Bled (Bled - 2/13)-Blejska ravan
Temperatura podzemne vode 10.7 st.C 
Globina do podzemne vode 1499 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Domžale (Dom - 2/14)-Dolina Kamniške Bistrice
Temperatura podzemne vode 11.0 st.C 
Globina do podzemne vode 440 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Trboje (Trb - 2/13)-Kranjsko polje
Temperatura podzemne vode 10.4 st.C 
Globina do podzemne vode 2430 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Cerklje (Cer - 2/13)-Kranjsko polje
Temperatura podzemne vode 8.4 st.C 
Globina do podzemne vode 3945 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Obrež (Obr - 1/14)-Središko polje
Temperatura podzemne vode 11.6 st.C 
Globina do podzemne vode 306 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Mali Segovci (MSeg - 1/14)-Apaško polje
Temperatura podzemne vode 10.9 st.C 
Globina do podzemne vode 358 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Meja (Meja - 2/13)-Sorško polje
Temperatura podzemne vode 10.3 st.C 
Globina do podzemne vode 2364 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Parižlje (Par - 1/14)-Dolina Bolske
Temperatura podzemne vode 11.6 st.C 
Globina do podzemne vode 353 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Ljubljana-Rakova Jelša (LjRJ - 4/15)-Ljubljansko barje
Temperatura podzemne vode 12.1 st.C 
Globina do podzemne vode 18 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Dornava (Do - 2/09)-Ptujsko polje
Temperatura podzemne vode 11.5 st.C 
Globina do podzemne vode 461 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Rogoza ( Rog 1/11)-Dravsko polje
Temperatura podzemne vode 11.5 st.C 
Globina do podzemne vode 1585 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Rače (Rač 1/11)-Dravsko polje
Temperatura podzemne vode 11.5 st.C 
Globina do podzemne vode 615 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Starše (Sta 1/11)-Dravsko polje
Temperatura podzemne vode 11.7 st.C 
Globina do podzemne vode 1106 cm 

 27.05.2024 ob 14:00 Brunšvik  (Bru - 1/11)-Dravsko polje
Temperatura podzemne vode 11.8 st.C 
Globina do podzemne vode 1178 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Kungota (Ku - 2/09)-Dravsko polje
Temperatura podzemne vode 12.8 st.C 
Globina do podzemne vode 1057 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Žepovci  (Žep 1/11)-Apaško polje
Temperatura podzemne vode 11.1 st.C 
Globina do podzemne vode 452 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Črnci (Črn 1/11))-Apaško polje
Temperatura podzemne vode 11.3 st.C 
Globina do podzemne vode 376 cm 

 27.05.2024 ob 16:00 Kamniška Bistrica-Kamniška Bistrica
Temperatura podzemne vode 5.2 st.C 
Vodostaj na izvirih 70 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Dolenjce II-Krupa
Temperatura podzemne vode 10.6 st.C 
Vodostaj na izvirih 68 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Podroteja-Podroteja 
Trenutno ni podatkov 

 .. ob : Klariči (Br-4)-Brestovica - Timav 
Trenutno ni podatkov 

 .. ob : Globočice pri Kostanjevici I-Studena
Temperatura podzemne vode 8.8 st.C 
Vodostaj na izvirih 70 cm 

 27.05.2024 ob 07:00 Lajb-Mošenik
Temperatura podzemne vode 7.3 st.C 
Vodostaj na izvirih 60 cm 

 27.05.2024 ob 07:30 Vrhnika pri Ložu-Veliki Obrh
Temperatura podzemne vode 8.7 st.C 
Vodostaj na izvirih 311 cm 

 27.05.2024 ob 06:30 Fužina-Globočec
Temperatura podzemne vode 10.0 st.C 
Vodostaj na izvirih 117 cm 

 27.05.2024 ob 06:30 Spodnja Bilpa-Bilpa
Temperatura podzemne vode 10.2 st.C 
Vodostaj na izvirih 88 cm 

 27.05.2024 ob 07:30 Gradiček-Poltarica
Temperatura podzemne vode 10.0 st.C 
Vodostaj na izvirih 31 cm 

 27.05.2024 ob 07:30 Stopiče-Težka voda
Temperatura podzemne vode 9.5 st.C 
Vodostaj na izvirih 51 cm 

 27.05.2024 ob 07:30

Podzemne vode

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO