English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > odpadki > obrazci
Varstvo okolja

ODPADKI - Obrazci

NOVO – Obrazec vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja

S 3. 7. 2017 se ukinejo posamezni obrazci vlog za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju OVD) s treh področij (odpadki, vode – industrijske naprave in zrak) in se nadomestijo z novim enotnim skupnim obrazcem vloge. Za področja:

  • odstranjevanje azbesta,
  • vnos/uporaba komposta ali digestata,
  • vnos zemljine,
  • uporaba blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
  • komunalne čistilne naprave,
se uporabljajo obstoječi obrazci vlog, ki se ne spreminjajo.

Nov obrazec vloge je namenjen prvemu pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja ter spremembam že obstoječih dovoljenj za druge naprave (v skladu z 82. členom ZVO-1) skupaj za področja:

  • ravnanje z odpadki – obdelava odpadkov,
  • emisije snovi v vode (za naprave ki odvajajo tudi industrijske odpadne vode) in
  • emisije snovi v zrak.

Isti obrazec se izpolnjuje tudi v primeru, ko naprava potrebuje okoljevarstveno dovoljenje samo za eno ali dve izmed navedenih področij.

Nov obrazec in navodila, v katerih je podrobno opisan način vnosa podatkov, shranjevanje in pošiljanje obrazca, se nahajata spodaj v poglavju »Ravnanje z odpadki – splošno«

NOVO – obrazec za zbiralce odpadkov

Pod naslovom »Ravnanje z odpadki – splošno« sta obrazca Vloga za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov in Vloga za spremembo potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov nadomeščena z enotnim obrazcem Vloga za vpis ali spremembo vpisa v evidenco zbiralcev odpadkov.

V obrazcu je na zavihku »navodila« podrobno opisan način vnosa podatkov, shranjevanje in pošiljanje obrazca.

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS 37/15 in 69/15)

Letno poročilo o ravnanju z odpadki za preteklo koledarsko leto

Ravnanje z odpadki - splošno

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Ravnanje z izrabljenimi vozili

Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

Ravnanje z baterijami in akumulatorji

Gradbeni odpadki in zemljina

Ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki

Razno

Načrt odstranjevananja PCB

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO