English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji

Arhiv novic za zadnjih 6 mesecev

16. junij 2019

Zrak v Begunjah pri Cerknici tak kot drugod po Sloveniji

Tudi v nedeljo, 16. junija, so koncentracije delcev v zraku v Begunjah pri Cerknici primerljive s koncentracijami, izmerjenimi drugod po Sloveniji.

15. junij 2019

Kakovost zraka v Begunjah pri Cerknici primerljiva s kakovostjo zraka drugod po Sloveniji

Podatki o kakovosti zraka, izmerjeni na mobilni postaji pri osnovni šoli v Begunjah pri Cerknici, so primerljivi z vrednostmi, izmerjenimi na drugih merilnih postajah po Sloveniji.

Nadaljuje se odvzem vzorcev vode na vodotoku Rak.

14. junij 2019

Postavitev mobilne postaje za meritve kakovosti zraka v Begunjah pri Cerknici

ARSO je 14. 6. 2019 popoldne postavil mobilno postajo za meritve kakovosti zraka pri Osnovni šoli v Begunjah pri Cerknici.

Z meritvami spremljamo, ali imajo posledice požara v Podskrajniku vpliv na kakovost zunanjega zraka. Spremljali bomo ravni delcev, dušikovih oksidov in ozona.

meritve zkaka

14. junij 2019

Odvzem vzorcev vode na mestu preliva požarnih voda v Podskrajniku

Predstavniki ARSO so 14. 6. 2019 dopoldne odvzeli vzorce voda ob lokaciji požara v Podskrajniku, ob prelivu požarnih voda.

S predstavniki Inštituta za raziskovanje krasa bodo – glede na smer, v kateri poteka gibanje podzemne vode - določili še druge lokacije vzorčenj podzemnih voda.

Ko bodo podatki o kakovosti voda na razpolago, jih bomo objavili.

vzorčenje

3. junij 2019

Lilijana Kozlovič - vršilka dolžnosti generalnega direktorja ARSO

Vlada je s 3. 6. 2019 imenovala mag. Lilijano Kozlovič za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje do imenovanja generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je do 3. 12. 2019.

Lilijana Kozlovič je univerzitetna diplomirana pravnica Pravne fakultete v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala s področja filozofije in sociologije prava ter teorije države.

Je strokovnjakinja s področja upravnega prava in upravnega postopka, članica izpitne komisije Vrhovnega sodišča za pravniške državne izpite, bila je predavateljica na Upravni komisiji in članica izpitne komisije za opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka. Ima dolgoletne izkušnje s področja vodenja in upravljanja v državni upravi.

Lilijana Kozlovič

30. maj 2019

Dan odprtih vrat Agencije Republike Slovenije za okolje

Vabimo vas, da nas obiščete v soboto, 8. junija 2019, ko na široko odpremo vrata vsem, ki jih zanima delovanje Agencijo Republike Slovenije za okolje.

Med obiskom vam bomo pokazali, kako ARSO spremlja stanje okolja z opazovanjem in napovedovanjem vremena in onesnaženosti zraka, s spremljanjem vodnih teles in napovedovanjem poplav. Seznanili vas bomo z delom seizmologov in vam pokazali umerjevalni, kemijski in biološki laboratorij ter računalniški center.

Vodeni ogledi se bodo začeli ob 8.30, 10.00 in 11.30. Glede na število prijavljenih in zanimanje za posamezne vsebine si pridržujemo pravico do prilagoditev.

Prijava je možna na elektronski naslov andrej.vuga@gov.si ali na telefonsko številko 01/478 40 27 med delavniki od 8. do 15. ure, najkasneje do četrtka, 6. junija 2019.

30. maj 2019

Postavitev oznak visokih voda v Posotelju

Agencija Republike Slovenije za okolje in Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije vabita na postavitev tabel, ki označujejo najvišjo zabeleženo gladino na poplavnih območjih rek in kraških polj.

Dve oznaki bosta nameščeni v petek, 31. 5. 2019. Prva ob 10.45 v Lesičnem, v sodelovanju z Osnovno šolo Lesično in Kozjanskim parkom, druga pa ob 16.00 v Plesu, v sodelovanju s Parlamentom mladih porečja reke Save.

V soboto, 1. 6. 2019, bo postavitev oznake potekala ob 12.00 na Mostu prijateljstva v Kunšperku. Sodelovali bodo: lokalne skupnosti, Ministrstvo za okolje in prostor, Savska komisija in Mednarodna komisija za varstvo reke Donave, Hrvatske vode, Društvo učiteljev geografije Slovenije in hrvaški geografi.

Namen akcije nameščanja oznak visokih voda je:
- obveščanje prebivalcev o visokih vodah kot naravnem pojavu, ki se ga bo treba v prihodnje zaradi vpliva podnebnih sprememb vedno bilj zavedati,
- izobraževanje o poplavnih območjih rek in ojezeritvah kraških polj,
- ozaveščanje - spomniti na dejstvo, da voda bolj ali manj pogosto zase potrebuje prostor.

V okviru akcije je bilo do sedaj nameščenih več kot 50 oznak visokih voda po celotni Sloveniji.

Lokacije oznak visokih voda v Sloveniji

28. maj 2019

Predstavitev seizmologije na Vrtu eksperimentov

Nedelja, 2. junij 2019, med 10. in 18. uro, Stritarjeva ulica v Ljubljani

Vabimo vas, da v Vrtu eksperimentov v nedeljo, 2. junija 2019, med 10. in 18. uro, na Stritarjevi ulici v Ljubljani:

- zapisujete in prebirate seizmograme,
- s šestilom in ravnilom ugotovite, kdaj in kje se je potres zgodil ter kako močan je bil,
- določite čas, lokacijo in velikost potresov, ki so se zgodili pred izumom seizmometrov.

Znanstival na Vrtu eksperimentov ponuja poučno in zabavno predstavitev sicer resnih znanstvenih področij.

Vabljeni.Znanstival 2018

21. maj 2019

Dan odprtih vrat na Meteorološkem radarskem centru Pasja Ravan

Sobota, 25. maja, od 11h do 17h

Zaposleni na Agenciji Republike Slovenije za okolje bodo na razpolago za pojasnila o delovanju vremenskega radarja in meteorološke postaje. Možen bo ogled notranjosti radarske kupole in radarskega kontejnerja.

Dogodek organizira krajevna skupnost Črni Vrh nad Polhovim Gradcem.

Vabljeni.

radar

14. maj 2019

Rezultati spremljanja okolja po požaru v Kemisu

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je 21. 7. 2017 podjetju Kemis po požaru, ki je na Vrhniki izbruhnil 15. 5. 2017, odredila sanacijo okoljske škode na odseku potoka Tojnica. V dopolnilni odločbi je 13. 4. 2018 podjetju naložila še:

- vzorčenje in analiziranje parametrov tal in njihovo dokončno sanacijo,
- vzorčenje kemijskih parametrov v vodi, sedimentu in bioti ter
- spremljanje naravne obnovitve potoka Tojnice na podlagi ekološkega stanja.

V dopolnilni odločbi je bila predvidena tudi kompenzacijska sanacija povezana z izvedbo infrastrukture in objektov za prezentacijo in interpretacijo naravne dediščine na območju Natura 2000. Zaradi tožb glede dopolnilne odločbe je Upravno sodišče dne 23. 4. 2019 odločilo, da se ta odločba odpravi in se zadeva vrne ARSO v ponovno odločanje.

Analize okolja so namreč pokazale, da je bil potok Tojnica izredno močno onesnažen. Tla so bila najbolj onesnažena na območju, kjer je prišlo do izliva požarne vode v Tojnico. Presežene vrednosti snovi v tleh na drugih lokacijah pa so posledica dejavnosti pred požarom.

8. maj 2019

Zaključna konferenca projekta DriDanube

Na Dunaju je pod vodstvom vodilnega partnerja Agencije Republike Slovenije za okolje potekala zaključna konferenca projekta DriDanube. Ob pregledu dosežkov projekta, je pod okriljem tematskega naslova »Konferenca o suši v Podonavju« združila predstavitev celovitega spoprijemanja z izzivi upravljanja s sušo v regiji Podonavja.

Projekt je povezal 15 partnerskih inštitucij in 8 inštitucij pridruženega strateškega partnerstva iz 10 sodelujočih držav Podonavja. Zadnji sestanek projektnih partnerjev bo potekal 6. maja.

Zasnova projekta DriDanube je temeljila na dejstvu vse pogostejših suš na območju Podonavja. Pravzaprav je suša postala eden glavnih izzivov na področju upravljanja z vodnimi viri v regiji.

Pripete datoteke

12. april 2019

Z Zeleno svetovalnico do ustreznih okoljskih odločitev

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij izvaja projekt Zelena svetovalnica. V sklopu te neodvisne storitve lahko nanje naslovite vprašanja s področja varstva okolja ter urejanja prostora. Svetovalci brezplačno svetujejo vsem, ki se ukvarjajo z varstvom okolja, ohranjanjem narave, urejanjem prostora ter prostorskim načrtovanjem, zainteresiranim posameznikom, civilnim iniciativam ter drugim nevladnim organizacijam.

Povezane strani
Pripete datoteke

5. april 2019

Usklajena skrb za slovensko morje

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje je 5. 4. 2019 potekala redna seja državnih služb, ki delujejo na morju. Udeležili so se je predstavniki Uprave za pomorstvo, Ministrstva za zunanje zadeve, ARSO, Direkcije za vode, Inšpekcije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Uprave za zaščito in reševanje in Finančnega urada Koper.

Službe na podlagi nacionalne in mednarodne zakonodaje zagotavljajo usklajeno delovanje ter reševanje problematike, povezane z morjem.

Obravnavali so tematike:
- izboljšanje napovedi delovanja morja,
- domače in mednarodno sodelovanje ob reševanju nesreč na morju,
- urejenost in varnost plovbe v našem morju,
- dejavnosti za zmanjšanje onesnaženosti morja,
- pomorska varnost in zaščita ter
- mejna vprašanja.

koordinacija

29. marec 2019

Radarska slika padavin se osvežuje vsakih pet minut

Da bi boljše in hitreje prepoznali moč prihajajočih neviht, smo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) skrajšali interval osveževanja radarske slike padavin z deset na pet minut. Predvidevamo, da bodo bolj podrobne informacije o intenzivnosti padavin prispevale k boljši obveščenosti državljanov in k manjši škodi.

Eden najpomembnejših pripomočkov za spremljanje neviht je zagotovo vremenski radar. Z njim lahko vsaj do neke mere določimo, kako močne so nastale nevihte celice ter hitrost in smer njihovega gibanja.

Najbolj iskana informacija na spletu ARSO je prav radarska slika padavin. Posebno v poletnih dnevih, ob dinamičnem vremenu z nevihtami, so naši spletni naslovi z radarskimi slikami padavin izjemno obiskani. Beležimo več milijonov obiskov mesečno.

V zadnjih letih smo doživeli silovita neurja z nalivi, rušilnim sunkom vetra in debelo točo. Naše študije podnebnih scenarijev predvidevajo, da se bo število padavinskih dogodkov z izjemnimi nalivi v prihodnosti še povečevalo.

Novim podnebnim razmeram se bo treba prilagoditi. Ker se zavedamo vloge ARSO v sistemu opozarjanja pred ujmami, se trudimo izboljšati vse naše servise in informacije. S pripravljenostjo na prihod neurij lahko škodo zmanjšamo.

Na ARSO izpopolnjujemo Produkt verjetnosti pojavljanja toče v realnem času. Prikazana je trenutna verjetnost pojava, ne napoved. Z animacijo je sicer mogoče približno določiti smer in hitrost premikanja sistema. Vendar se je treba zavedati, da nevihtni sistemi niso linearni ampak zelo kompleksni.

27. marec 2019

Obveznost poročanja o embalaži, dani v promet v letu 2018

Rok: 31. marec 2019

Poročilo o dajanju embalaže v promet mora oddati oseba, ki daje embalažo v promet. Pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) ali Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) se mora vpisati v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, ter voditi evidenco o tej embalaži.

Pripete datoteke

25. marec 2019

Ekološki odtis Slovenije

Vabilo na predstavitev scenarijev za zmanjšanje ekološkega odtisa

Agencija Republike Slovenije za okolje in Ministrstvo za okolje in prostor vabita na predstavitev scenarija ekološkega odtisa Slovenije in nekaterih drugih okoljskih kazalnikov, ki bo v sredo, 27. marca 2019, od 10.00 do 12.00 ure, v veliki sejni sobi Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 21, Ljubljana (v podhodu).

Poročilo o izbranih ukrepih znižanja ekološkega odtisa bosta predstavila avtorja Jernej in Jurij Stritih, koncept trajnostnega energetskega kroga pa avtor koncepta Andrej Pečjak.

Udeležbo potrdite na natasa.kovac@gov.si. Dobrodošla tudi morebitna vprašanja.


Ekološki odtis sodi med najbolj razširjene in priznane kazalce trajnosti. Predstavlja porabo rodovitne površine potrebne za zadovoljitev človekovih potreb po hrani, ohranjanju življenjskega sloga v razmerju do količne odloženih odpadkov in porabe energije.

Slovenija je s sprejemom Strategije razvoja Slovenije do leta 2030 (decembra 2017) naredila korak naprej pri spremljanju okoljske dimenzije trajnostnega razvoja, saj je ekološki odtis umestila med vodilne kazalce za spremljanje stanja naravnih virov. Zastavila si je cilj, do leta 2030 zmanjšati ekološki odtis za približno 20 odstotkov (od 4,7 gha/osebo (podatek za leto 2013) do 3,8 gha/osebo v letu 2030). Cilj zmanjšanja ekološkega odtisa je vključen tudi v predlog Nacionalnega programa varstva okolja do 2030.

V letu 2018 je bilo vzpostaviljeno sodelovanje z globalno neprofitno organizacijo Global Footprint Network, ki izračunava ekološki odtis. Vzpostaviljen je bil tudi projekt izračuna projekcij in scenarijev za izbrane ukrepe za zmanjšanje ekološkega odtisa Slovenije.

Projekt izračuna zmanjšanja okoljskega odtisa za izbrane ukrepe s področja upravljanja gozdov, spodbujanja energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije do leta 2030 je vključeval tudi izračun možnega zmanjšanja izpustov CO2. Analiza je pokazala, da bi bilo z dodatnimi ukrepi možno doseči do 12,6 % zmanjšanje okoljskega odtisa glede na 2014 in 19,5 % zmanjšanje izpustov TGP glede na 2005. Kot najbolj perspektivna sta se izkazala ukrepa trajnostnega upravljanja gozdov ter uvajanja fotovoltaičnih panelov, v povezavi s polnenjem električnih vozil in razpršenim skladiščenjem elektrike (koncept trajnostnega energetskega kroga).


Ključne ugotovitve

• Izbrani ukrepi skupaj lahko dosežejo do 12,6 % zmanjšanje okoljskega odtisa glede na 2014 in 19,5 % zmanjšanje emisij TGP glede na 2005.
• Gozdovi največ prispevajo k biokapaciteti, vendar je zaradi podnebnih sprememb potrebno prilagajanje, če želimo biokapaciteto ohranit.
• Promet in energetika imata največji okoljski odtis, razpršena fotovoltaika v kombinaciji z električnimi avtomobili rešuje oboje hkrati.
• Največji potencial znižanja okoljskega odtisa je pri prometu, a le elektrifikacija je premalo. Zaradi možnega povratnega učinka (‘rebound effect’) uvedbe električnih osebnih vozil na povečanje prevoženih kilometrov je hkrati treba izvajati ukrepe trajnostne mobilnosti, predvsem ponudbe javnega prevoza.
• Stavbe imajo relativno majhen prispevek, a doseganje že zastavljenih ciljev energetske učinkovitosti je vseeno pomembno.
• Pri F-plinih je potrebno zagotoviti izvajanje veljavne EU direktive.

25. marec 2019

Fotografski natečaj Evropske agencije za okolje

Trajnostna preskrba s hrano, energijo in prevozom

Evropska agencija za okolje z natečajem vabi k upodobitvi razmišljanj in trajnostnih rešitev na področjih hrane, energije in prevozov.

Prijava na natečaj je mogoča do 15. maja 2019. Zmagovalci bodo v vsaki od treh kategorij prejeli denarne nagrade.

22. marec 2019

Sonce, Zemlja in vreme

23. marec – svetovni dan meteorologije

Meteorologi na dan, ko je leta 1950 začela veljati konvencija o Svetovni meteorološki organizaciji, obeležujemo svetovni dan meteorologije.

Letošnja tema svetovnega dneva meteorologije z naslovom »Sonce, Zemlja in vreme« izpostavlja vir energije, ki napaja podnebni sistem, in vreme kot njegovo vsakodnevno pojavno obliko. Praktično vso energijo, ki je potrebna za vzdrževanje podnebnega sistema in vremensko dogajanje, predstavlja energija Sonca, geotermalni prispevek Zemlje je zanemarljivo majhen. Podnebni sistem in vodni krog sta neločljivo povezana. Tudi vodni krog ne bi deloval brez energije Sonca, saj bi bila vsa voda brez nje zamrznjena. Ne samo vpliv na neživo naravo, brez stalnega dotoka sončne energije na Zemlji ne bi bilo življenja, ne bi bilo rastlin, živali in ljudi.

Nekatere večje meteorološke službe poleg trajanja sončnega obsevanja in energijskega toka na zemeljski površini spremljajo tudi tako imenovano »vesoljsko vreme«, torej opazujejo in napovedujejo stanje Sonca in medplanetarnega prostora. Najbolj jih zanimajo odkloni od običajnih razmer, saj bi te lahko vplivale na živa bitja in na sodobno tehnologijo. Vesoljsko vreme postaja z naraščanjem uporabe vesoljske tehnologije v telekomunikacijah, opazovanjih in navigaciji zanimivejše in pomembnejše tudi za vsakodnevno življenje, saj je delovanje satelitov in električnih omrežij med geomagnetnimi nevihtami moteno. Spektakularen pojav severnega in južnega polarnega sija je posledica izbruhov na Sončevi površini in z njimi povezanega Sončevega vetra. Ob močnih izbruhih je polarni sij viden tudi v zmernih geografskih širinah.

V zadnjih desetletjih postaja sončna energija vse pomembnejši obnovljivi vir energije, ki nam že, in nam bo v prihodnje še bolj, pomaga zmanjševati rabo fosilnih goriv.

Tudi v Sloveniji meteorološka služba meri trajanje in energijo sončnega obsevanja, pa tudi vsakodnevna vremenska napoved omenja, ali bo nebo jasno in bo vreme sončno, ali pa nas bodo za sončne žarke prikrajšali oblaki. Sonce posredno in neposredno vpliva na našo dejavnost in razpoloženje.

osnončenost slo

Pripete datoteke

21. marec 2019

Kemijsko stanje podzemne vode v Sloveniji v letu 2018

Rezultati monitoringa podzemne vode v letu 2018 so zopet pokazali, da so zaradi intenzivnih človekovih dejavnosti najbolj obremenjena vodna telesa v severovzhodnem delu Slovenije, in sicer v vodonosnikih s pretežno medzrnsko poroznostjo.

Slabo kemijsko stanje podzemnih voda je v Savinjski, Dravski in Murski kotlini. Prekomerno so obremenjene z nitrati, na Dravski kotlini pa tudi z atrazinom in njegovim razpadlim produktom desetil-atrazinom. Na nekaterih vodnih telesih smo občasno ugotovili tudi lokalno obremenjenost z lahkohlapnimi halogeniranimi ogljikovodiki.

Pripete datoteke

21. marec 2019

Svetovni dan voda - Nikogar ne bomo prezrli

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje bdimo nad celotnim vodnim krogom, s poudarkom na spremljanju količinskega stanja voda in izboljšanju kakovosti voda. Prav zaradi obilja te življenjske dobrine v Sloveniji moramo s trajnostno naravnanim odnosom do okolja poskrbeti, da bo Slovenija ostala bogata z vodo še naprej in bodo vsi prebivalci imeli dostop do pitne vode.

Tema letošnjega svetovnega dneva voda, 22. marca, je »Voda za vse« (Water for all) z vodilom: »Nikogar ne bomo prezrli« (Leaving no one behind), kar je priredba osrednje obljube Agende 2030 za trajnostni razvoj (2015): z napredovanjem trajnostnega razvoja morajo imeti koristi vsi ljudje in vse skupnosti. Cilj 6 te Agende je: Vsem zagotoviti dostop do zdrave vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri do leta 2030, kar dejansko pomeni, da ne bomo prezrli nikogar.

voda

Pripete datoteke

20. marec 2019

Poplave so del našega vsakdana

Vabilo na dogodek ob svetovnem dnevu voda

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije in Agencija Republike Slovenije za okolje vabijo 21. 3. 2019 na predavanja ter okroglo mizo in razstavo na temo poplav. Dogodek bo potekal na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana, od 9.30 do 13.00.

Teme okrogle mize:
- Poplave so naravni pojav, ki ga ni mogoče preprečiti, lahko pa omilimo posledice in
se prilagodimo.
- Podnebne spremembe prispevajo k večji verjetnosti pojava poplav, kar zahteva
ozaveščanje in dolgoročno prilagajanje nanje.
- Preventivni sonaravni ukrepi in premišljena raba prostora izboljšujejo možnosti
izogibanja večjim škodam zaradi poplav.

Sodelujejo: dr. Peter Frantar, mag. Florjana Ulaga, Igor Lipovšek, dr. Marko Krevs, dr. Karel Natek, dr. Mitja Bricelj, dr. Dušan Plut, dr. Nataša Viršek Ravbar, dr. Gregor Kovačič, Marjan Jarnjak.

Vabilo

19. marec 2019

Bolje pripravljeni na sušo

Od kriznega upravljanja k upravljanju s tveganji

V okviru projekta DriDanube - Tveganje za sušo v Podonavju - ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, je danes potekal zaključni Nacionalni seminar o suši. Sporočilo seminarja je: Kljub ponavljajočim se sušam in povzročeni škodi se sušo še vedno dojema kot redek in manj pomemben pojav. Zato nanjo niso dovolj pozorni niti politika in vladne službe, niti državljani. Glede na izkušnje lahko rečemo, da na pojav naslednje suše nismo dobro pripravljeni. V Sloveniji je za sušo - podobno kot za druge, na vodo vezane naravne nesreče - za preventivo namenjeno 10 % sredstev, 90 % pa odpravljanju posledic. Čas je, da namesto beleženja nastale škode, naredimo načrt, kako bi preprečili škodo, ali jo vsaj omilili.

V projektu so sodelujoči partnerji izdelali orodja za zaznavanje suše in predlagali izdelavo strategije, s pomočjo katere bi bili na suše pripravljeni.

udeleženci

15. marec 2019

Osvežene karte pokrovnosti in rabe tal v Sloveniji in Evropi – CORINE Land Cover 2018

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) smo pripravili nove vektorske digitalne karte pokrovnosti in rabe tal. Izdelane so na podlagi satelitskih posnetkov, pridobljenih v Programu Copernicus. Interpretacijo prikaza v državah Evrope je omogočila Evropska agencija za okolje. Za Slovenijo jo je izvedel Geodetski inštitut Slovenije, Nacionalni referenčni center v omrežju Eionet.

Do slojev za Slovenijo lahko dostopate preko ARSO spletne objektne storitve (WFS) ali preko Atlasa okolja. Mogoč je tudi dostop do podatkov o pokrovnosti in rabe tal v Evropi. (Povezave na koncu novice.)

Za opredelitev in analizo sprememb površin se uporablja pet glavnih kategorij:
- grajene površine,
- kmetijske površine,
- gozdovi in deloma ohranjene naravne površine,
- mokrišča in
- vodne površine.

Poleg tega se upošteva tudi raba prostora. Pokrovnost in raba prostora sta razdeljena v 44 kategorij. Minimalna enota je 25 ha za prostorske pojave ter 100 m za linearne pojave.

15. marec 2019

Primerjava rezultatov modeliranja vsebnosti nitrata v vodi pod koreninskim območjem tal v Spodnje Savinjski dolini

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje razvijamo model za oceno izpiranja nitrata iz tal. Izdelali smo primerjalno analizo rezultatov modeliranja vsebnosti nitrata v vodi pod koreninsko cono tal z enodimenzijskim modelom DNDC in z regionalnim modelom GROWA-DENUZ na območju plitvega aluvialnega vodonosnika Spodnje Savinjske doline.

Ob uporabi koncepta hidroloških enot HRU, Cohenove Kappa statistike ter ARC metrike ocenjevanja zanesljivosti prostorskih modelov smo ugotovili območja ujemanja in razhajanja modelskih rezultatov. Dobro ujemanje je bilo ugotovljeno pri najvišjih vrednostih, odstopanja pa so bila zaznana predvsem v nižjem delu razpona modeliranih vrednosti, kjer gre domnevno za razlike pri ocenah denitrifikacijskih pogojev v aerobnih pogojih hipoglejev in psevdoglejev s podzemno vodo plitvo pod tlemi in za razlike v scenarijih gnojenja ter kmetijske prakse.

V skladu Direktivo Sveta 91/676/EEC, ki se nanaša na varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov, morajo države članice v 4–letnih obdobjih, ki sledijo objavi direktive (1995-1999; 2000-2003, 2004-2007, 2008-2011, 2012-2015, 2016-2019 itn.) poročati Evropski komisiji. Modeli in ugotovitve bodo pomagale poročevalcem pri napoved prihodnjega razvoja kakovosti voda.

8. marec 2019

Zgodnja pomlad v feno risanki

Oglejte si animiran prikaz tempa letošnjega cvetenja

V zgodnji fenološki pomladi se najbolj razveselimo prvih znanilk pomladi, ki se običajno že sredi zime odzovejo na vremensko dogajanje. Letos so zaradi toplega vremena pohitele in večinoma zacvetele nekoliko prej kot običajno. V večjem delu Slovenije je zvonček zacvetel več kot 10 dni prej, le v izpostavljenih legah in na Primorskem se je cvetenje približalo povprečju. Podobno je bilo tudi z lesko. Na toplih soncu izpostavljenih legah smo se prvih zvončkov razveselili že v prvih dneh februarja, ki so nato so do konca meseca zacveteli po vsej državi. Na toploto se je odzvala tudi leska, katere cvetenje oziroma stresanje peloda je za alergike prava nadloga. Njihovo prezgodnje prebujanje je v preteklih dveh desetletjih skorajda postalo že pravilo, saj so bile redke pomladi, ko so jih nizke zimske in zgodnje spomladanske temperature zraka pustile mirno spati.

Na feno risanki si lahko ogledate letošnji tempo cvetenja obeh spomladank po Sloveniji na fenoloških postajah ARSO, kjer fenološki monitoring poteka nepretrgoma že od leta 1951 dalje, trenutna fenološka opazovalna mreža pa šteje 44 fenoloških postaj. Preverite lahko tudi vaš spomin na čas cvetenja zvončka in leske v preteklih 20 letih.

Tesna povezanost vremena in podnebja z rastjo in razvojem rastlin je razlog, da sistematična fenološka opazovanja po priporočilih WMO praviloma potekajo v okviru nacionalnih (agro)meteoroloških služb. V zadnjih letih so fenološki podatki bogastvo za preučevanje vpliva podnebnih sprememb. V nadaljevanju vegetacije bomo dodali še druge splošno razširjene rastline, ki jih opazujemo na ARSO.

1. marec 2019

Podvodni svet - neprecenljiva vrednost za človeka in planet

3. marec, Dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Letošnje geslo Dneva prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst nas vabi k ohranjanju in trajnostni rabi oceanov in morij ter morskih virov.

Živali in rastline prosto živečih vrst v ekonomiji, znanosti, izobraževanju in kulturi pomembno prispevajo k dobrobiti človeka. Še posebno vrednost in vpliv ima življenje v oceanih in morjih, ki prekrivajo več kot 70 % našega planeta. Znanih je skoraj dvesto tisoč vrst živali in rastlin, ki živijo v oceanih in morjih. Veliko vrst je še neraziskanih, verjetno je vseh vsaj milijon. Od biotske pestrosti v morjih in priobalnem pasu je odvisno preživetje skoraj treh milijard ljudi. Morske živali in rastline vplivajo na razvoj celih civilizacije, saj so vir hrane, pa tudi vir surovin za obrt in gradnjo.

prostoživeče živali

Pripete datoteke

25. februar 2019

Kakovost zraka v letu 2018

Meritve kakovosti zraka kažejo, da je bila kakovost zraka v Sloveniji leta 2018 boljša kot leta poprej. Razlog je v ugodnih vremenskih okoliščinah, saj so pogoste padavine zniževale ravni ozona v poletnem času, v zimskem obdobju pa je ugodno vplivalo na ravni delcev PM10 odsotnost dolgotrajnih izrazitih temperaturnih obratov, ki onemogočajo razredčevanje izpustov iz malih kurilnih naprav in prometa, ki sta največja vira tega onesnaževala. V zadnjih letih se v Sloveniji soočamo predvsem s čezmerno ravnjo ozona in delcev PM10.

Pripete datoteke

25. februar 2019

Okrepljene meritve kakovosti zraka v Novem mestu

Na območju Novega mesta izvajamo od 11. januarja do 10. aprila 2019 okrepljene meritve kakovosti zraka. Kampanja poteka na petnajstih različnih merilnih mestih in obsega različne meritve. Na šestih merilnih mestih spremljamo onesnaženost zraka z delci PM10.

Namen meritev je izboljšati poznavanje lokalne dinamike kakovosti zunanjega zraka ter določiti reprezentativnost obstoječega merilnega mesta, na katerem meritve delcev PM10 potekajo od leta 2010. S primerjavo rezultatov meritev na različnih mikrolokacijah bomo dobili vpogled v lokalno spremenljivost kakovosti zraka. Ocenili bomo lahko na katerih območjih Novega mesta je kakovost zraka primerljiva oziroma boljša ali slabša glede na tisto, ki jo izmerimo na obstoječi merilni postaji.

Pripete datoteke

21. februar 2019

Pričenjamo izvajati nadgrajen proces hidrološkega opozorilnega sistema in objavo novega produkta

Pripravili smo nov produkt s katerim želimo trenutne in predvidene hidrološke razmere v Sloveniji dnevno predstaviti tudi v grafični obliki

21. februarja 2019 pričenjamo na Oddelku za hidrološke napovedi izvajati nadgrajen proces hidrološkega opozorilnega sistema in objavo novega produkta na spletni strani ARSO.

Pripravili smo nov produkt s katerim želimo trenutne in predvidene hidrološke razmere v Sloveniji dnevno predstaviti tudi v grafični obliki.

V ta namen smo obstoječo napoved hidroloških razmer v besedi dopolnili z dnevnim izdajanjem grafične napovedi visokovodnih razmer, ki bosta skupaj z napovedjo hidroloških razmer v besedi sestavljala celoto. Grafična napoved se na spletni strani ARSO nahaja pod hidrološko napovedjo v besedi.

Grafični prikaz prikazuje trenutne in predvidene hidrološke razmere za danes in jutri in sicer za posamezna porečja in morsko obalo v Sloveniji. Porečja so obarvana z eno od barv, ki jih uporabljamo v opozorilnem sistemu: zelena-običajne hidrološke razmere, rumena-razlivanja, oranžna-poplave, rdeča-obsežne, silovite poplave*. V primeru ko bo vsaj eno porečje ali morska obala obarvano z oranžno ali rdečo stopnjo ogroženosti, bo izdano tudi posebno opozorilo pred možnimi poplavami.

Poleg opozarjanja z barvno kodo bo v porečjih obarvanih z rumeno, oranžno ali rdečo prikazana tudi ikona, ki označuje predviden tip poplavnega dogodka. Ikona »Poplava« označuje dolinske, kraške poplave in morske poplave, ikona »Hudourniška poplava« pa hudourniške poplave na označenih porečjih oziroma njihovih manjših pritokih.

Dnevna hidrološka napoved

V dnevni hidrološki napovedi v besedi bodo opisane trenutne in predvidene hidrološke razmere v Sloveniji za trenutni dan in praviloma prihodnja dva dneva. Opisane bodo običajne hidrološke razmere kot tudi visokovodne hidrološke razmere s pojavom običajnih, vsakoletnih razlivanj rek ob strugah ali razlivanja morja prek najnižjih delov obale. V grafični obliki napovedi visokovodnih razmer, ki zajema trenutni in prihodnji dan, bodo takšne razmere v posameznih porečjih označene z rumeno barvo, v primeru običajnih hidroloških razmer brez posebnosti, pa z zeleno barvo.

Hidrološko opozorilo

Princip hidrološkega opozarjanja pred poplavami se bo spremenil glede na pričakovano verjetnost in intenzivnost dogodka. Še naprej bomo opozarjali na možnost razlivanj in poplav v besedni in grafični obliki kot do sedaj s to razliko, da bodo imeli status opozorila le tisti predvideni poplavni dogodki za katere bo izdana oranžna in rdeča stopnja ogroženosti. Dogodki z rumeno stopnjo ogroženosti bodo vključeni v dnevno hidrološko napoved in grafično napoved visokovodnih razmer.

Hidrološko opozorilo bo izdano v primeru, ko bo za posamezna porečja predvidena oranžna ali rdeča stopnja ogroženosti zaradi poplav ali pa je takšna stopnja ogroženosti trenutno prisotna na terenu. Oranžno stopnja ogroženosti označuje porečja ali morsko obalo, kjer lahko nastanejo poplave, rdeča stopnja ogroženosti pa porečja ali morsko obalo, kjer lahko nastanejo obsežne ali silovite poplave.
Za visokovodne dogodke za katere bodo porečja ali morska obala označena z rumeno stopnjo ogroženosti, kar ponazarja možnost za običajna vsakoletna razlivanja rek ob strugah ali morja, pa posebnega hidrološkega opozorila ne bomo več izdajali.

15. februar 2019

Poročanje o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2018

Povzročitelji odpadkov morajo Agenciji Republike Slovenije za okolje na obrazcu ODP-nastajanje 2018 najkasneje do 31. 3. 2019 predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2018.

Obveznost oddaje poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi določa 29. člen Uredbe o odpadkih. Iz obvezne oddaje letnega poročila so izvzeti izvirni povzročitelji, kot to določata 7. in 8. odstavek 29. člena te Uredbe.

Pripete datoteke

15. februar 2019

Povečana potresna aktivnost pri Knežaku

V bližini Knežaka se je od 31. januarja do 15. februarja 2019 zgodil niz več kot 200 šibkih potresov. Potresi so nastali od 10 do 13 km globoko. Najmočnejša med njimi sta tla zatresla 14. februarja ob 3. uri 48 minut in 15. februarja 2019 ob 5. uri 24 minut po lokalnem, srednjeevropskem času. Magnituda teh dogodkov je bila 1,7. Prebivalci na tem območju so čutili 24 izmed teh potresov, po do sedaj zbranih podatkih pa noben izmed teh potresov ni povzročil materialne škode.

Pripete datoteke

14. februar 2019

ARSO uspešno preko zunanje presoje po SIST EN ISO 9001:2015

Agencija Republike Slovenije (ARSO) za okolje je februarja 2019 uspešno prestala obnovitveno presojo sistema vodenja kakovosti po standardu SIST EN ISO 9001:2015. Presojal nas je Slovenski Inštitut za kakovost in meroslovje. Na podlagi uspešne presoje bo podaljšana veljavnost certifikata za naslednja tri leta. ARSO je sicer k preverbi uresničevanja izboljšav zavezan z vsakoletno presojo.

Področja, ki jih želimo tudi v prihodnje razvijati do vedno boljše poslovne prakse so: osredotočenost na odjemalce, voditeljstvo, angažiranost zaposlenih, procesni pristop, neprestano izboljševanje, odločanje na podlagi dejstev, upravljanje odnosov in prepoznavanje oz. obvladovanje tveganj.

ARSO je tako zavezan kakovostnemu izvajanju svojih storitev. Certifikat kakovosti ISO 9001 imamo pridobljen od leta 2004, oba naša laboratorija, umerjevalni in kemijsko analitski, pa sta akreditirana po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Pridobljen imamo tudi certifikat izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa za izvajanje nalog letalske meteorologije.

Na ARSO bomo še naprej zagotavljali ustrezno raven kakovosti naših storitev ter odgovarjali na potrebe naših uporabnikov. Neodvisne zunanje presoje so pomembne za sistematičen razvoj organizacije, da bi delovala trajnostno, skladno in učinkovito.


25. januar 2019

Krepitev poročevalske mreže za poročanje o suši

Partnerji mednarodnega projekta DriDanube »Tveganje za sušo v Podonavju« smo se zbrali pri našem češkem partnerju CzechGlobe v Brnu na Češkem, kjer je 24. in 25. januarja potekal sestanek na temo nacionalnih mrež terenskih poročevalcev o posledicah suše, sušnega uporabniškega servisa in nadaljevanja projekta do junija 2019.

V sistem poročanja o posledicah suše v podonavski regiji je trenutno vključenih preko 600 poročevalcev. Vanj je vključena tudi slovenska poročevalska mreža. Podatki poročanj služijo za preverjanje sušnih kazalnikov, ki so pridobljeni s podatki daljinskega zaznavanja v okviru sušnega uporabniškega servisa. S povečevanjem števila poročevalcev se izboljšujejo tudi končni podatki poročevalske mreže v katero se lahko vključi vsakdo, ki je pripravljen enkrat tedensko odgovoriti na krajši vprašalnik.

Vabljeni k poročanju.

foto

18. januar 2019

Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31. 3. 2019

Do 31. 3. 2019 morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t. i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 2018. Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene.

Sprememba Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je pričela veljati 8. 7. 2017 (Uradni list RS 35/17), je uvedla obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (vsi, ki dajejo v promet do 15.000 kg embalaže letno).

Pripete datoteke

10. januar 2019

Plimovanje morja v letu 2019

Prognozirano plimovanje morja je napoved višin morske gladine zaradi gravitacijskih vplivov Sonca in Lune. Plimovanje morja je izračunano za mareografsko postajo v Kopru in velja za celotno področje slovenskega morja.

Dejansko gibanje gladine morja se od napovedanega lahko razlikuje zaradi močnejšega vetra, odstopanj od povprečnega zračnega pritiska in lastnega nihanja Jadranskega morja.

Navedene višine morja so prikazane v centimetrih in predstavljajo odmik od srednjega nivoja morja – državnega višinskega datuma Koper 2010.

Srednji nivo morja je 224 cm nad izhodiščem vodomerne letve na mareografu v Kopru in je določen iz niza opazovanj gladine morja v obdobju 21. 5. 1997 do 31. 12. 2015. (Primer: pri navedeni višini gladine morja 60 cm znaša dejanska višina gladine morja na mareografski postaji v Kopru 224 cm + 60 cm = 284 cm.)

morje

3. januar 2019

Za stopinjo preveč

Dokumentarno-izobraževalna oddaja TV Slovenija

Televizija Slovenija je posnela oddajo, v kateri o podnebnih spremembah in njihovem vplivu pripovedujejo zaposleni na Agenciji Republike Slovenije za okolje dr. Andreja Sušnik, mag. Mojca Dolinar in Janez Polajnar, drugi strokovnjaki, ter prebivalci, ki jih vremensko in poplavno dogajanje nenehno opozarja nase in na potrebnost prilagajanja tem spremembam.

Povezane strani

27. december 2018

Ekološko stanje voda v Sloveniji

Poročilo o monitoringu za leto 2017

Ekološko stanje površinskih voda v Sloveniji v letu 2017 je večinoma dobro, kar velja predvsem za obalno morje, v glavnem tudi za vodotoke.

Izstopajo vodotoki severovzhodne Slovenije, kjer je stanje zmerno ali slabše zaradi onesnaževanja s hranili in sprememb hidromorfoloških značilnosti.

Onesnaženost s hranili je tudi v letu 2017 glavni problem slovenskih jezer in zadrževalnikov.

Predstavljeni rezultati so delni, končne ocene ekološkega stanja vseh vodnih teles bodo podane z upoštevanjem več letnih ocen za namen priprave načrtov upravljanja voda za obdobje 2016 do 2021.

21. december 2018

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave Magna Nukleus

Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala okoljevarstveno dovoljenje Magni Steyr d. o. o. za obratovanje naprave Magna Nukleus za:
· dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava (brez izpiranja), znaša 395 m3, in
· dejavnost površinske obdelave snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil z zmogljivostjo porabe organskih topil 414 ton na leto.

Okoljevarstveno dovoljenje je izdano na podlagi 1. odstavka 72. člena Zakona o varstvu okolja in iz njega izhajajočih predpisov ter poleg splošnih zahtev vsebuje:
- okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak,
- okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode,
- okoljevarstvene zahteve glede ravnanja z odpadki,
- okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa,
- okoljevarstvene zahteve v zvezi s preprečevanjem emisij snovi v tla in podzemne vode,
- druge ukrepe v zvezi o obratovanjem naprave.

Naprava se nahaja v občini Hoče ­ Slivnica.

V upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja so sodelovali stranki udeleženci:
- Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
- Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov ROVO, Kandijska cesta 36, 8000 Novo mesto in
- Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG, Cesta krških žrtev 53, 8270 Krško.

Ko bo okoljevarstveno dovoljenje dokončno, ga bomo objavili na spletu.

19. december 2018

Zbiranje podatkov o novih nevarnih snoveh v površinskih vodah

Agencija Republike Slovenije za okolje je Evropski komisiji posredovala Poročilo o spremljanju nadzornega seznama snovi v površinskih vodah v Sloveniji za leto 2018.

Na nadzornem seznamu so nekateri farmacevtiki, insekticidi, herbicidi in sredstvo za zaščito pred soncem, ki se uporabljajo v številnih državah članicah in odvajajo v vodno okolje, njihova vsebnost pa se z rednim monitoringom spremlja le redko. Zbrani podatki bodo podlaga za izdelavo ocene tveganja in določitev, katere nove nevarne snovi bodo v bodoče vključene v monitoring in oceno kemijskega stanja površinskih voda.

Rezultati monitoringa v Sloveniji so pokazali prisotnost protivnetne in protibolečinske zdravilne učinkovine diklofenak (komercialni pripravki Voltaren, Naklofen, Olfen), ki pride v površinske vode s komunalnimi odpadnimi vodami, saj običajne komunalne čistilne naprave farmacevtikov praktično ne odstranijo.

Ostale snovi so bile v površinskih vodah pod mejo določljivosti analitske metode, ki pa jo bo potrebno za hormona EE2 in E1 znižati, saj te snovi vplivajo na endokrini sistem že v zelo nizkih koncentracijah.

18. december 2018

Je zabava z ognjemeti lahko opravičilo za onesnaženje zraka?

Ognjemeti izgledajo svojstveno in pričarajo posebno razpoloženje. Pri eksplozijah pa sproščajo snovi, ki zastrupljajo ozračje. Ognjemeti, petarde in iskrice povzročajo veliko in negospodarno onesnaženost ozračja z delci ter predstavljajo tveganje za zdravje.

Vabimo vas, da se ob novoletnih praznovanjih odpoveste ognjemetom in drugi pirotehniki. S tako odločitvijo lahko hitro, brezplačno in učinkovito pripomorete k večji kakovosti zraka.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO