English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

15. februar 2019

Povečana potresna aktivnost pri Knežaku

V bližini Knežaka se je od 31. januarja do 15. februarja 2019 zgodil niz več kot 200 šibkih potresov. Potresi so nastali od 10 do 13 km globoko. Najmočnejša med njimi sta tla zatresla 14. februarja ob 3. uri 48 minut in 15. februarja 2019 ob 5. uri 24 minut po lokalnem, srednjeevropskem času. Magnituda teh dogodkov je bila 1,7. Prebivalci na tem območju so čutili 24 izmed teh potresov, po do sedaj zbranih podatkih pa noben izmed teh potresov ni povzročil materialne škode.

Pripete datoteke

14. februar 2019

ARSO uspešno preko zunanje presoje po SIST EN ISO 9001:2015

Agencija Republike Slovenije (ARSO) za okolje je februarja 2019 uspešno prestala obnovitveno presojo sistema vodenja kakovosti po standardu SIST EN ISO 9001:2015. Presojal nas je Slovenski Inštitut za kakovost in meroslovje. Na podlagi uspešne presoje bo podaljšana veljavnost certifikata za naslednja tri leta. ARSO je sicer k preverbi uresničevanja izboljšav zavezan z vsakoletno presojo.

Področja, ki jih želimo tudi v prihodnje razvijati do vedno boljše poslovne prakse so: osredotočenost na odjemalce, voditeljstvo, angažiranost zaposlenih, procesni pristop, neprestano izboljševanje, odločanje na podlagi dejstev, upravljanje odnosov in prepoznavanje oz. obvladovanje tveganj.

ARSO je tako zavezan kakovostnemu izvajanju svojih storitev. Certifikat kakovosti ISO 9001 imamo pridobljen od leta 2004, oba naša laboratorija, umerjevalni in kemijsko analitski, pa sta akreditirana po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Pridobljen imamo tudi certifikat izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa za izvajanje nalog letalske meteorologije.

Na ARSO bomo še naprej zagotavljali ustrezno raven kakovosti naših storitev ter odgovarjali na potrebe naših uporabnikov. Neodvisne zunanje presoje so pomembne za sistematičen razvoj organizacije, da bi delovala trajnostno, skladno in učinkovito.


18. januar 2019

Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31. 3. 2019

Do 31. 3. 2019 morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t. i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 2018. Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene.

Sprememba Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je pričela veljati 8. 7. 2017 (Uradni list RS 35/17), je uvedla obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (vsi, ki dajejo v promet do 15.000 kg embalaže letno).

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO