English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

20. julij 2017

Ob tretjem vročinskem valu se sušne razmere še poslabšujejo.

Kmetijska suša se še zaostruje, najhuje je na jugovzhodu Slovenije. Vegetacijski vodni primanjkljaj je v jugovzhodnem delu Slovenije primerljiv s primanjkljajem v ekstremno sušnih letih 2000 in 2003. Najbolj je izpostavljen skrajni jugovzhodni del države. Vzrok je že tretji val vročine v letošnjem vegetacijskem obdobju in slaba bera padavin. Na najbolj ogroženih območjih je v vegetacijskem obdobju padlo le okrog 40 % dolgoletnih padavin.

Zelo suho je tudi na jugozahodu države, v Slovenski Istri in na obalnem območju, podobno kot v sušnih letih 2011 in 2015 . V severovzhodni Sloveniji in v Podravju pa so lokalne padavine nekajkrat popravile namočenost površinskega sloja tal, vendar so pogosto naredile še več težav z neurji in točo.

Vpliv sušnega stresa na kmetijskih rastlinah je opazen predvsem na jugovzhodu države na poljščinah na plitvih in peščenih tleh s slabšo zadrževalno sposobnostjo za vodo. Koruza je na najbolj ogroženih območjih povsem zastala v rasti. Sušni stres pa je opazen tudi na drugih kmetijskih površinah, predvsem na travinju. Stanje se ob vročini še poslabšuje. Pričakovane padavine v prihodnjem tednu stanja kmetijske suše ne bodo bistveno izboljšale.

Sušne razmere so opazne tudi na pretokih rek. Ti so mali in ustaljeni. Številni manjši vodotoki imajo za poletje značilno sušno vodnatost. Najmanj vodnate so manjše reke v jugovzhodni Sloveniji in nekatere primorske reke. Tu se sušne razmere ohranjajo že od začetka julija. Sušne razmere se bodo do 28. julija še stopnjevale in se pojavljale tudi v drugih porečjih. Prihodnji teden se obeta nekaj padavin, vendar na območjih s hidrološko sušo padavine predvidoma ne bodo bistveno izboljšale razmer.

Vodna gladina plitvega aluvialnega zasipa Čateškega polja je zelo nizka za ta letni čas, in ne dosega najnižjih izmerjenih vrednosti na tem območju. V ostalih medzrnskih vodonosnikih jugovzhodne Slovenije spremljamo običajne do nizke vodne razmere za ta letni čas. V ostalih vodonosnikih po državi spremljamo podpovprečne do običajne vodne razmere za ta letni čas.
Do vključno nedelje bo še sončno in vroče, popoldne bodo tu in tam možne krajevne vročinske nevihte. V prvih dneh novega tedna bo predvidoma spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami in nevihtami, osvežilo se bo. V večjem delu Slovenije lahko od ponedeljka do srede pričakujemo od 10 do 30 litrov dežja na kv. meter. V drugi polovici prihodnjega tedna bo predvidoma več sončnega vremena, verjetnost za padavine bo majhna. Vročina se še ne bo vrnila.

Pripete datoteke

14. julij 2017

Agencija za okolje zaposli sistemskega analitika in Windows administratorja

Agencija RS za okolje razpisuje prosti delovni mesti za okoljska inženirja (šifri delovnih mest: 421 in 409) v Oddelku za računalniško podporo informacijskim sistemom. Delovni razmerji bosta sklenjeni za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Čas za prijavo je do 31. 7. 2017.

11. julij 2017

Poročilo o analizah voda, tal in zraka po požaru v podjetju Kemis

Požar v podjetju Kemis je v času gorenja povzročil veliko onesnaženje zraka, uporaba velike količine gasilnih sredstev pa je povzročila tudi izlitje nevarnih odpadkov v potok Tojnica.

Zaradi visokega dimnega dviga se je onesnaženje zraka razporedilo na širšem območju JZ Slovenije. Proti jutru, ko je bil požar že pogašen, se je s pogorišča dvigal dim, ki je imel velik vpliv na kakovost zraka na območju Vrhnike.

Gasilci so plavajočo goščo zadržali v Tojnici, topni del onesnažene vode pa je odtekel v Ljubljanico in naprej. Plavajoča gošča je bila v nekaj dneh iz potoka odstranjena, brežine pa grobo očiščene.

Takoj po požaru in tudi kasneje so bili vzeti vzorci tal na 20 mestih na območju, kjer bi lahko bil vpliv požara na kakovost tal največji. Razen enega vzorca, ki je bil vzet na mestu prelivanja iz Kemisa v Tojnico, na nobeni lokaciji ni bil opažen pomemben vpliv požara na kakovost tal.

Na dveh lokacijah v Sinji Gorici je bila v obeh globinah vzorčenja presežena opozorilna vrednost za kadmij, pri čemer je bil v enem vzorcu v spodnjem sloju najden tudi pesticid DDT, na eni lokaciji na Vrhniki v neposredni bližini avtoceste pa je bila presežena opozorilna vrednost za krom, ki ga povezujemo z usnjarsko industrijo. Našteta preseganja so najverjetneje rezultat aktivnosti iz preteklosti.

Analize kakovosti zraka na Vrhniki v juniju kažejo, da požar ni imel dolgoročnega vpliva na kakovost zraka na Vrhniki.

Analize potoka Tojnica kažejo, da je šlo za katastrofalno onesnaženje potoka, najbolj ob samem mestu razlitja v potok, pri čemer so se koncentracije onesnaževal po očiščeni plavajoči gošči močno zmanjšale. Sedimenti v potoku in brežine so trajno onesnaženi, zato bo potrebna sanacija okoljske škode, ki jo bo na osnovi zakona na svoje stroške izvedlo podjetje Kemis, ki zaključuje pripravo sanacijskega programa, ki ga mora odobriti Agencija RS za okolje.

Agencija za okolje bo v prihodnje spremljala stanje potoka Tojnica in Ljubljanice.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO