English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

20. junij 2018

Povpraševanje po podatkih o vremenu

V času neurja, ki je 8. 6. 2018 divjalo nad Belo krajino, je bilo preko spleta Agencije Republike Slovenije za okolje 49.000.000 zahtevkov za posredovanje radarske slike padavin.20. junij 2018

Začetek kopalne sezone na celini

Kljub ugodni temperaturi vode naj bo izbira mesta za kopanje premišljena

Ob poletni vročini se številna obrežja slovenskih rek, jezer, ribnikov in gramoznic spremenijo v priložnostna kopališča, saj rekreacija v vodi in ob njej omogoča ohladitev, razvedrilo in sprostitev.

Lokacijo kopanja pa je potrebno kljub ugodni temperaturi vode izbirati premišljeno in se zavedati tveganj, ki jih predstavlja kopanje – ta so minimalna le na kopalnih vodah in ob upoštevanju vseh priporočil. Ob tem se je potrebno zavedati, da za lastno varnost in zdravje lahko največ storimo sami ter da je kopanje aktivnost na lastno odgovornost.

Za kopanje so pomembni meseci ko ima voda 15 stopinj C nad povprečno mesečno temperaturo. Temperature vode v rekah, jezerih in morjih so praviloma najvišje v avgustu, to je skoraj 2 meseca za najvišjem stadijem sonca ob poletnem solsticiju. Velik vpliv ima tudi dnevno nihanje temperature vode, ki je poleti lahko tudi preko 10 stopinj C, manjše na večjih rekah in večje na manjših rekah.

Temperatura voda v zadnjih desetletij narašča. Trendi segrevanja vode rek so na zahodu med +0,1 in +0,2 oC na 10 let, na vzhodu pa med +0,2 in +0,25 stopinj C. Najvišji trend naraščanja povprečne letne temperature se je pokazal na kopalni Krki pri Podbočju (+0,26 stopinj C na 10 let).

Zviševanje povprečnih dnevnih temperatur na Bohinjskem jezeru od leta 1939 do 2016 kaže, da so po letu 1990 najvišje temperature skoraj vedno višje od 20 stopinj C.

foto

20. junij 2018

Register infrastrukture državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je na podlagi Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS) vzpostavila register infrastrukture, potrebne za izvajanje te službe.

Infrastrukturo službe predstavljajo referenčne in druge merilne postaje, objekti in naprave za sprejemanje podatkov na podlagi dogovorov o mednarodnih izmenjavah podatkov ter naprave in tehnološki sistemi, namenjeni obdelavi podatkov, potrebnih za izvajanje službe. Gre za evidenco objektov in naprav v upravljanju ARSO.

Register vsebuje podatke o nazivu objekta ali naprave, o lokaciji objekta ali naprave ter v primeru merilne postaje tudi podatke o vrsti merilne postaje.

Povezane strani

19. junij 2018

Rok za oddajo letih poročil za zbiranje in obdelavo odpadkov podaljšan do 15. 7. 2018

V Informacijskem sistemu za ravnanje z odpadki je ponovno omogočena možnost oddaje prvih letnih poročil za zbiranje odpadkov in za obdelavo odpadkov.

Letnim poročilom z načinom poročanja AVTOMATSKO_V0 je ponovno dodeljen status ZAKLJUCEN (prej ZAPRT). Zavezanci lahko kreirajo kopijo poročila, jo dopolnijo ali popravijo in zaključijo.

Aplikacija bo odprta za oddajo navedenih poročil do 15. 7. 2018.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO