English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

6. marec 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Brezovnik prevozi&gradbeništvo

Ureditev zbirno predelovalnega centra nenevarnih gradbenih odpadkov

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za ureditev zbirno predelovalnega centra nenevarnih gradbenih odpadkov, nosilcu nameravanega posega, podjetju Brezovnik prevozi&gradbeništvo, Pameče 104, 2380 Slovenj Gradec.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Dravograd, Meža 10, 2370 Dravograd, Občine Dravograd, 4. julija 7, 2370 Dravograd ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 7. 3. 2017 do 5. 4. 2017 na sedežu na sedežu Upravne enote Dravograd, Meža 10, 2370 Dravograd, Oddelka za okolje, prostor in skupne zadeve (soba št. 24), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 7. 3. 2017 do 10. 4. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

6. marec 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Grafist d. o. o.

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov na Serminu pri Kopru

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za predelava nenevarnih gradbenih odpadkov na Serminu pri Kopru, nosilcu nameravanega posega, podjetju Grafist d. o. o., Sermin 7b, 6000 Koper.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper in Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10 ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 7. 3. 2017 do 5. 4. 2017 na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo 3, 6000 Koper, v avli stavbe (pritličje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 7. 3. 2017 do 10. 4. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

2. marec 2017

Javno naznanilo – sprememba okoljevarstvenega dovoljenja – TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov

Obrat za izdelovanje kemičnih izdelkov

Agencija RS za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obrat za izdelavo kemičnih izdelkov nosilcu nameravanega posega, podjetju TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d. o. o., Srpenica 1, 5224 Srpenica.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Tolmin, Tumov drevored 4, 5220 Tolmin in Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ter na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 3. 3. 2017 do 3. 4. 2017 na sedežu Upravne enote Tolmin, Tumov drevored 4, 5220 Tolmin, v pisarni 1N 23, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

V postopku bodo upoštevana mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prejeta na način in v roku, kot izhaja iz 6. točke javnega naznanila.

Pripete datoteke

28. februar 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Občina Kidričevo

Športno rekreacijski park gramoznica Pleterje

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za Športno rekreacijski park gramoznica Pleterje, nosilki nameravanega posega Občini Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, ki jo zastopa podjetje Boson, trajnostno načrtovanje, d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj in Prešernova 29, 2250 Ptuj ter Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo in Občine Starše, Starše 93, 2205 Starše ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 1. 3. 2017 do 30. 3. 2017 na Upravni enoti Ptuj, Oddelek za okolje in prostor, Prešernova 29, 2250 Ptuj, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Občina Kidričevo ima namen na območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora, urediti površine za šport, rekreacijo in turizem, v povezavi z naravnimi površinami. Predvidena je ureditev površine za kampiranje, prireditve, igrišča na mivki, razglednega platoja, vlečnice za smučanje na vodi, ureditev brežin za potrebe kopanja, plavajočih otokov in pomolov, proge za veslanje, makadamske poti, površine za parkiranje in postavitev premičnih sanitarnih enot in objektov, stene za breguljke in plitvine, ki omogočajo bivalni prostor dvoživkam in obvodnim rastlinam ter živalim.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 1. 3. 2017 do 4. 4. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

13. februar 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Občini Gorišnica

Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci III. Faza

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci III. faza, nosilcu nameravanega posega Občini Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica, ki jo zastopa Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj in Prešernova 29, 2250 Ptuj ter Občine Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 2. 2017 do 15. 3. 2017 na Upravni enoti Ptuj, Oddelek za okolje in prostor, Prešernova 29, 2250 Ptuj, sejna soba št.109, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 14. 2. 2017 do 20. 3. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

13. februar 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Tab, d. d.

Povečanje zmogljivosti naprave za taljenje svinca in povečanje zmogljivosti naprave za proizvodnjo svinčevega oksida

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za povečanje zmogljivosti naprave za taljenje svinca in povečanje zmogljivosti naprave za proizvodnjo svinčevega oksida, nosilcu nameravanega posega TAB d. d., Polena 6, 2392 Mežica, ki ga zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova 13, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Ravne na Koroškem, Čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem, na Oddelku za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo in Občine Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 2. 2017 do 15. 3. 2017 na sedežu Upravne enote Ravne na Koroškem, na Oddelku za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 13. 2. 2017 do 20. 3. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

17. januar 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Ministrstvo za okolje in prostor

Vodnogospodarska ureditev Dravinje na odseku Stogovci - Koritno

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za vodnogospodarsko ureditev Dravinje na odseku Stogovci - Koritno, nosilcu nameravanega posega Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa ministrica Irena Majcen.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj in Prešernova 29, 2250 Ptuj ter Občine Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 18. 1. 2017 do 16. 2. 2017 na Upravni enoti Ptuj, Oddelek za okolje in prostor, Prešernova 29, 2250 Ptuj, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 17. 1. 2017 do 21. 2. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

5. december 2016

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Odelo d. o. o.

Dozidava in izgradnja hal

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za dozidavo in izgradnjo novih hal podjetju Odelo Slovenija d. o. o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec in Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 6. 12. 2016 do 4. 1. 2017 na sedežu Upravne enote Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 17.00 ter ob petkih od 7.30 do 13.00.
Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

29. november 2016

Javno naznanilo – okoljevarstveno dovoljenje – Messer Slovenija d.o.o.

Obrat Messer kisikarna

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obrat MESSER KISIKARNA Škofja Loka, Trata n.n., podjetju MESSER SLOVENIJA d. o. o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka in Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovolenja je zagotovljen od 29. 11. 2016 do 29. 12. 2016 v prostorih Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo, soba 210, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 17.00 ter ob petkih od 7.30 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Pripete datoteke

23. november 2016

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Snaga d. o. o.

Objekt za mehansko obdelavo odpadkov ter za pretovarjanje ločeno zbranih bioloških odpadkov

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter za pretovarjanje ločeno zbranih bioloških odpadkov v Mariboru, podjetju Snaga d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2501 Maribor in Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 24. 11. 2016 do 23. 12. 2016 na lokaciji Upravne enote Maribor, Prešernova ulica 6, 2000 Maribor, na Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo (soba 402), in sicer: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja vabimo, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Vlogo za vstop kot stranski udeleženec je potrebno vložiti najkasneje 35 dni od objave naznanila. V vlogi je treba izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

7. november 2016

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Ramuta d. o. o.

Rekonstrukcija hleva nesnic konzumnih jajc

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za rekonstrukcijo hleva (rušitev in izgradnja novega) ter povečanje zmogljivosti iz 137.500 mest na 176.500 mest za talno rejo nesnic konzumnih jajc, podjetju Ramuta d. o. o., Dvorjane 41A, 2241 Spodnji Duplek.

Javno naznanilo je na oglasnih deskah Upravne enote Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer in Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 8. 11. 2016 do 7. 12. 2016 na sedežu Upravne enote Ljutomer, Oddelka za okolje in prostor, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer (soba 014), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja vabimo, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO