English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > potresi > obrazci
Potresi

 

    Če nihče v vaši okolici ni čutil potresa, izpolnite samo vprašanje 1 in odpošljite vprašalnik. 

    Ne pozabite dopisati svoje ime in naslov v zato predviden prostor na koncu vprasalnika!


1. Ste vi ali drugi v vaši okolici zaznali potres?

Da Ne

ura: , dan v tednu: , datum:

2. Ste vi osebno opazili kakšne učinke potresa?

Da Ne

3. Ste bili v času potresa izven okolice stalnega bivališča?

Da Ne

Če ste, navedite čim bolj točno, kje ste bili:

Ime osebe, ki je posredovala podatke in naslov, kjer je potres čutila:

 

A. Učinki na vas in na neposredno okolico

4. Kako bi ocenili tresenje tal:

5. Kje ste bili med potresom?

6. Če ste bili v zgradbi, v katerem nadstropju?

7. Tik pred potresom ste

8. Vas je potres prebudi iz spanja?

Da Ne

9. Vas je potres tako prestrašil, da ste zbežali na prosto?

Da Ne

10. Ste slišali   žvenketanje šip:             ,

                       žvenketanje steklenine:  ,

                       škripanje tal:                 ,

                       škripanje sten:               .

 

Podrobnejši opis podajte v vprašanju 15.

11. Ste opazili   nihanje  luči:                        ,

                         nihanje vrat:                        ,

                         nihanje predmetov na steni: .

12. Ste opazili učinke potresa na pohištvo?

13. Ste opazili učinke na predmetih?

14. Opišite, na kakšnih tleh stoji zgradba, v kateri ste doživeli potres:

15. Opišite druge pojave v vaši neposredni okolici:


B. Učinki na širšo okolico

      Odgovori na naslednja vprasanja se nanašajo na:

sosesko  vas  krajevno skupnost  ulico  kraj  drugo:

16. Koliko ljudi v vaši okolici je opazilo učinke potresa?

17. Koliko ljudi je potres prebudil?

18. Koliko ljudi je med potresom prestrašeno zbežalo na prosto?

19. Kakšne poškodbe zgradb so nastale v vaši okolici?

20. So zazvonili zvonovi v cerkvenih zvonikih?

21. Ali so na vlažnem zemljišču in brežinah nastale razpoke?

22. So nastali zemeljski plazovi, udori, podori, zdrsi, usadi, osipi ali rušenja skalovja?

23. Je bilo opaziti spremembe na studencih in vodnjakih?


C. Opišite druge pojave v zvezi s potresom, kot na primer večkratne sunke (podajte čas!), zvočne pojave, hrumenje, nenavadno obnašanje živali, itd., in po potrebi dopolnite odgovore iz vprašalnika:


Podatki o poročevalcu:

Ime in priimek 
Naslov         
e-pošta        

 

      

 

 

Podatke, ki ste nam jih pravkar posredovali, bomo uporabili za določanje intenzitete potresa v vašem kraju. Tako zbrani podatki imajo tudi dolgoročni namen in sicer izboljšanje predpisov o potresnovarni gradnji stanovanjskih in drugih objektov.

Če imate se kakšno dodatno vprašanje v zvezi s potresi, nam pišite na
naslov seismo.lju@gov.si.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO