English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > goMURra
O agenciji

goMURra Interreg

Projekt »Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti« – goMURra

(Grenzűberschreitender Managementplan zur innovativen nachhaltigen Bewirtschaftung der Grenz-Mur und zur Verbesserung des Hochwasserrisikomanagements)

Projekt goMURra se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija in sodi v prednostno os »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov - Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov«.

Sprememba režima rečnega sedimenta zaradi pomanjkanja sedimenta iz zgornjega toka spreminja hidromorfološko stanje Mure, ki v skladu z Vodno Direktivo (2000/60/ES) predstavlja osnovni gradnik kakovosti voda in vodnega okolja. Skupni izziv, ob upoštevanju Vodne direktive in Poplavne direktive (2007/60/ES), predstavljajo izboljšanje hidromorfološkega stanja mejne Mure v smeri dobrega ekološkega stanja, optimizacija upravljanja poplavne ogroženosti in povečanje ozaveščenosti prebivalstva o poplavni ogroženosti.

Ideja projekta goMURra je nadaljevanje sodelovanja in dolgoletnih skupnih aktivnosti uradnih institucij Republike Slovenije in Republike Avstrije na področju upravljanja z vodami, ki delujejo v okviru Stalne slovensko-avstrijske komisije za mejno Muro. Delovni paketi projekta obsegajo usklajene ukrepe za izboljšanje upravljanja voda in zmanjšanje poplavne ogroženosti – na strateškem nivoju izdelavo čezmejnega načrta upravljanja z vodami na Mejni Muri do leta 2030, na lokalnem nivoju izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Ti ukrepi bodo podprti s ciljnim obveščanjem in informiranjem javnosti. Projekt stremi k trajnostnemu izboljšanju bivalnega okolja in življenjska položaja ljudi, ki živijo ob in na reki, in tako k spodbuditvi skupnega življenja sosedov z obeh bregov Mure.

Namenski cilj projekta je izdelava čezmejnega načrta za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in njenih stranskih rokavov. Ob upoštevanju Načelne vodnogospodarske zasnove, učinkov že izvedenih ukrepov in aktualnih pravnih okvirjev, bodo izdelani načrti bodoče strategije in program ukrepov za načrt upravljanja 2030.

Projekt bo trajal tri leta, od 1. junija 2018 do 31. maja 2021.

Vrednost projekta je 2.849.700 EUR, delež ARSO znaša 118.445 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske Unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85% in s strani Republike Slovenije v deležu 15%.

V projektu sodeluje 7 partnerjev: Direkcija Republike Slovenije za vode (vodilni partner), Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14, Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit; Agencija Republike Slovenije za okolje; Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung; Občina Gornja Radgona; Stadtgemeinde Bad Radkersburg; Wasserverband Wasserversorgung Radkersburg.

Kontaktni osebi, ki dajeta informacije o izvajanju:
mag. Florjana Ulaga, vodja projekta; florjana.ulaga[at]gov.si; te.: 01 478 40 81,
Magda Grobelšek; magda.grobelsek[at]gov.si; tel 01 478 44 91.

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija
Spletna stran projekta

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO