English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > LIFE-IP PREPAIR
O agenciji

LIFE-IP PREPAIR

Projekt »Učinki ukrepov Dežel Padske nižine na kakovost zraka« – LIFE-IP PREPAIR

(LIFE-IP Po Regions Engaged to Policies of AIR)

Namen projekta LIFE-IP PREPAIR je izboljšati kakovost zraka na (vplivnem) območju Padske nižine z izvedbo ukrepov, ki jih predvideva t. i. »padski dogovor« oziroma sprejeti akcijski načrti za kakovost zraka. Namen sodelovanja ARSO v projektu je oceniti vpliv izpustov onesnaževal v Padski nižini na kakovost zraka v Sloveniji ter vpliv tam izvedenih ukrepov na izboljšanje kakovosti zraka pri nas. Eden izmed vidikov sodelovanja je tudi prenos nekaterih metodologij in praks spremljanja kakovosti zraka in izvajanja ukrepov iz Padske nižine na Slovenijo.

Z vidika kakovosti zraka je območje Padske nižine, predvsem zaradi goste poselitve, močne industrije in kmetijstva ter gostega prometa, močno obremenjeno z delci (PM), dušikovimi oksidi (NOx) in ozonom (O3). Zato so vse italijanske dežele na območju Padske nižine v zadnjih desetih letih sprejele načrte za kakovost zraka, ki pa še niso privedli do znižanja vsebnosti navedenih onesnaževal pod meje, ki jih predpisuje Evropska komisija. Leta 2013 so zato državna in deželne vlade podpisale »padski dogovor« o razvoju in usklajenemu izvajanju kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za izvajanje kakovosti zraka na območju Padske nižine.

Objektni cilji projekta za ARSO, ki bodo doseženi s pomočjo italijanskih partnerjev, so:

  • vzpostavitev sistema za redno osveževanje podatkovne zbirke izpustov onesnaževal na območju Slovenije,
  • vzpostavitev sistema za medsebojno izmenjavo podatkov o izpustih in kakovosti zunanjega zraka na območju Padske nižine in Slovenije,
  • dopolnitev državne merilne mreže za kakovost zraka (z dodatnimi meritvami na eni od primorskih postaj),
  • vzpostavitev modelskega orodja za ocenjevanje kakovosti zraka v Padski nižini in Sloveniji,
  • ocena kakovosti zraka v Sloveniji ob pričetku projekta ter po izvedbi ukrepov,
  • vzpostavitev modelskega orodja za celostno oceno vpliva različnih ukrepov na izpuste ter
  • povečevanje ozaveščanja o problematiki onesnaženosti zraka.

Projekt LIFE-IP PREPAIR (LIFE15 IPE IT 013) se izvaja v okviru programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske Unije za Okolje in podnebne ukrepe, ki ga upravlja in financira Evropska komisija v programskem obdobju 2014-2020. Projekt se je začel 1. 2. 2017, trajal pa bo do 31. 1. 2024.

V projektu sodeluje 18 projektnih partnerjev, od katerih jih 17 prihaja iz Italije - dežele (Regione) in deželne agencije za zaščito okolja (ARPA) Furlanije Julijske krajine, Benečije, Trentinsko – Zgornjega Poadižja, Lombardije, Piemonta, Doline Aosta in Emilije – Romanje. Zadnja je tudi vodilni partner v projektu.

Skupna vrednost projekta je 16,8 milijona EUR, delež ARSO znaša 480.000,00 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske Unije v deležu 60 % in Republike Slovenije v deležu 40 %.

Trenutno ARSO opravlja dela na vzpostavitvi sistema za izmenjavo podatkov in modela za kakovost zraka, rednemu osveževanju podatkov o izpustih ter oceni prometnih tokov. Faza projekta se je prevesila v fazo ocenjevanja in vrednotenja že vzpostavljenih modelov z uporabo najnovejših podatkov. Hkrati s prej naštetimi aktivnostmi poteka tudi koordinacija projektnega dela (obveščanje in ozaveščanje, povezovanje z drugimi projekti ter upravljanje in usklajevanje projektnih dejavnosti). Ker se projekt izvaja že od leta 2017, je bilo kar nekaj nalog tudi že zaključenih. Med drugim dela na zagotavljanju podatkovne zbirke o izpustih, začetni oceni vpliva izvedbe načrtov za kakovost zraka, mreži posebnih merilnih postaj za spremljanje učinkov izvedenih načrtov, vzpostavitvi sistema za celostno oceno vpliva dejavnosti/ukrepov (RIAT+) ter študiji logistike lesne biomase.

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju:
dr. Janja Turšič, vodja projekta: janja.tursic[at]gov.si; tel.: 01 478 41 15,
dr. Rahela Žabkar, namestnica vodje projekta: rahela.zabkar[at]gov.si; tel.: 01 478 40 17,
Damijan Bec, finančni in administrativni manager projekta: damijan.bec[at]gov.si; tel.: 01 478 44 04.

Environment LIFE Programme
Projekt LIFE-IP PREPAIR

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO