English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > I-STORMS
O agenciji

I-STORMS

Projekt »Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju« – I-STORMS

(Integrated Sea sTORm Management Strategies)

Agencija RS za okolje (ARSO) je bila projektni partner v projektu I-STORMS v okviru Interreg Programa transnacionalnega sodelovanja ADRION (Jadransko-Jonska pobuda) za obdobje 2014–2020.

Poplavljanje obale, obalna erozija, vplivi na ekosisteme ter obalno industrijo in infrastrukturo lahko brez ustreznih sistemov zgodnjega opozarjanja potencialno povzročajo veliko ekonomsko škodo in imajo hude posledice za širok spekter obalnih dejavnosti. Viharni valovi ter povišane gladine morja, povezane z viharji na morju, v Sloveniji in drugih državah Jadransko-Jonskega območja povzročajo poplavljanje in zasoljevanje nižje ležečih delov obale, na izpostavljenih mestih pa tudi obalno erozijo.

Ključni izzivi Jadransko-Jonske (ADRION) regije na področju varovanja okolja in obalne infrastrukture, pomorskih gospodarskih dejavnosti in zmanjševanja negativnih posledic ekstremnih vremenskih in oceanografskih razmer so:

 • pomanjkljive znanstvene raziskave o viharnih valovih in posledicah,
 • slab oz. pomanjkljiv pretok informacij med državami regije,
 • krepitev čezmejnega sodelovanja tako pri raziskovalnih kot operativnih nalogah ter
 • neusklajenost odzivnih postopkov posameznih nacionalnih služb za zaščito in reševanje

V dvoletnem projektu, ki se je zaključil 31.3.2020, je poleg vodilnega partnerja (City of Venice) sodelovalo še osem partnerjev iz Italije, Slovenije, Hrvaške, Albanije in Grčije: Citta di Venezia (CoV, Italija), Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR, Italija), Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’ Emilia-Romagna (ARPAE, Italija), Regione Puglia (ARCP, Italija), Keshilli i Qarkut Durres (RCD, Albanija), (PED EPIRUS, Grčija), Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGEWE, Albanija), Državni hidrometeorološki zavod RH, (DHMZ, Hrvaška).

Skupna vrednost projekta je bila 1.405.787,45 EUR, delež ARSO je znašal 149.924,43 EUR, pri čemer je bilo zagotovljeno sofinanciranje s strani Evropske Unije (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Instrumenta za predpristopno pomoč 2014–2020) v deležu 85 % in s strani Republike Slovenije v deležu 15 %.

Eden poglavitnih ciljev projekta je bila vzpostavitev in zasnova trajnega mednarodnega sodelovanja pri izmenjavi operativnih izkušenj, strokovnega znanja, podatkov in napovedi ter spodbujanje razvoja inovativnih politik ter skupnih strategij za zaščito ADRION regije pred viharji na morju. Za dosego ciljev smo tekom projekta:

 • Vzpostavili »Mrežo I-STORMS«, katere člani so projektni partnerji ter številne institucije iz pomorskega sektorja na Jadransko-Jonskem območju, ki se zavedajo problematike negativnih vplivov morskih viharjev, saj je njihovo delo tesno povezano z morjem. V okviru »Mreže I-STORMS« se bo tudi po zaključku projekta spodbujalo sodelovanje, koordinacija ter izmenjava podatkov in napovedi o viharjih na morju. Pripravili »Atlas viharjev« (Sea Storm Atlas), v katerem so zbrane informacije preteklih viharnih dogodkih na morju, povzročeni škodi na obali ter pregled obstoječih intervencijskih postopkov v državah projektnih partnerjev. Z atlasom smo želeli opredeliti in izpostaviti najbolj ranljiva obalna območja v regiji.
 • Pripravili analizo zaznavanja tveganj in posledic, povezanih z viharji na morju, pri številnih deležnikih (različne javnosti in institucije, ki so odgovorne za obveščanje o razmerah na morju ali katerih aktivnosti potekajo na morju).
 • Razvili skupni informacijski portal oceanografskih opazovanj in napovedi oceanografskih modelov (https://iws.seastorms.eu/).
 • Pripravili skupno strategijo na osnovi primerjave načrtov za ukrepanje sodelujočih držav, za čimbolj enoten in učinkovit odziv, upravljanje in zaščito obalnih področij.
 • Predstavili rezultate projekta prek javnih predstavitev, strokovnih člankov, tiskovin in javno dostopne spletne in mobilne aplikacije.

Spletna orodja, ki so nastala tekom projekta, bodo dostopna tudi po njegovem zaključku:

 • IWS - Integrated Web System je spletno orodje za prikaz trenutnih meritev in napovedi iz obstoječih operativnih prognostičnih sistemov. Za uporabo se je potrebno registrirati. Spletna stran: https://iws.seastorms.eu/.
 • Spletno orodje Open I-STORMS je poenostavljeno orodje, namenjeno splošni javnosti in omogoča raziskovanje podatkov sistema IWS. Dostopno je na povezavi: https://www.seastorms.eu/.
 • Mobilna aplikacija Open I-STORMS, ki je brezplačno na voljo v Google Play in App Store. Preko aplikacije lahko na izbranem merilnem mestu spremljamo izmerjene višine gladine morja, višine valov, smeri valovanja in periode valovanja ter napovedi višine gladine morja in valovanja. Uporabnik si lahko določi tudi prag za prejemanje obvestil, ko je le-ta presežen.

Kontaktni osebi, ki dajeta informacije o izvajanju:
Maja Jeromel, vodja projekta: maja.jeromel[at]gov.si; tel.: 01 478 41 54,
Heda Kočevar, projektna pisarna: heda.kocevar[at]gov.si; tel.: 01 478 44 96.

Program transnacionalnega sodelovanja INTERREG ADRION
Spletna stran projekta I-STORMS
Facebook stran projekta
Twitter stran projekta
Linkedin stran projekta

Pravno obvestilo: Za to objavo je odgovoren izključno avtor. Organi programa ADRION ne odgovarjajo za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO