English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > EUMETSAT LSA SAF
O agenciji

EUMETSAT LSA SAF

Spremljanje stanja tal in vegetacije z meteorološkimi sateliti - Projekt EUMETSAT LSA SAF

Glavni namen projekta je izboljšati storitve na področju klimatologije, agrometeorologije in hidrologije. Poseben poudarek je na satelitskih produktih, ki so v pomoč pri spremljanju razvoja vegetacije, saj ARSO tudi gosti Center za upravljanje suše v jugovzhodni Evropi (DMCSEE).

Projekt se je začel 1. marca 2017 in bo trajal 5 let, do konca februarja 2022. Cilji projekta so:

  • nadgradnja satelitskih produktov za spremljanje stanja vegetacije, tudi suše,
  • vključevanje dejanske in referenčne evapotranspiracije v hidrološke modele,
  • primerjava ocene kratkovalovnega (sončnega) sevanja na območju Slovenije s talnimi meritvami.

Projekt EUMETSAT LSA SAF delno financira EUMETSAT, delno pa projektni partnerji. Celotna vrednost projekta je več kot 10 milijonov EUR za obdobje petih let, od tega 62,7% financira EUMETSAT, ostalo pa projektni partnerji. Delež ARSO je ocenjen na 227.000 EUR.

Spletna stran projekta LSA SAF
Spletna stran EUMETSAT

V projektu EUMETSAT LSA SAF sodeluje deset projektnih partnerjev, od tega 5 evropskih meteoroloških služb in 5 raziskovalnih inštitutov ali univerz iz skupno osmih držav (Slovenije, Portugalske, Francije, Nemčije, Španije, Velike Britanije, Bolgarije in Belgije). Vodilni partner je Portugalski inštitut za morje in ozračje (Instituto Portugues do Mare e da Atmosfera) - IPMA.

Na podlagi EUMETSAT-ovih satelitskih podatkov državne meteorološke službe skupaj razvijajo satelitske produkte za uporabo na različnih področjih, med drugim tudi za spremljanje stanja površja tal (Land Satellite Application Facility - LSA SAF). Slovenija je polnopravna članica Medvladne organizacije za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) s sedežem v Nemčiji. Osnovna naloga EUMETSAT je razvoj, vzdrževanje in uporaba operativnih meteoroloških satelitov za spremljanje in analiziranje vremena in podnebja, onesnaženosti ozračja in stanja površja.

Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju:
mag. Mateja Iršič Žibert, vodja projekta, gp.arso[at]gov.si; tel. tajništva: 01 478 40 48

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO