English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > CROSSRISK
O agenciji

CrossRisk Interreg

Projekt »Javna opozorila - zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje« – CROSSRISK

(Öffentliche Warnungen – Verminderung von Risiken in Zusammenhang mit Regen und Schnee« - CROSSRISK

(Public warnings - reducing rain and snowfall related risks)

Projekt CROSSRISK se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija in sodi v prednostno os »Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava – Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije«.

Našo regijo ogrožajo številne naravne nesreče, ki jih zaradi posledic podnebnih sprememb lahko v prihodnosti pričakujemo še več, kot so: drobirski tokovi, zemeljski in snežni plazovi in poplave. Vpliv tovrstnih nesreč je v zadnjih letih vse večji in kaže na pomen pravočasnih opozoril in zanesljive informacije za upravljanje z nesrečami. Opozorila, povezana z zgoraj naštetimi dogodki na avstrijsko-slovenski meji, trenutno niso usklajena, prav tako pa institucijam, zadolženim za opozarjanje, primanjkuje virov za zadovoljivo posodabljanje svojih orodij. Ker se obe državi soočata s podobnimi izzivi in ker naravne nesreče, vremenski procesi in človeške dejavnosti ne poznajo državnih meja, se je pojavila potreba po uskladitvi in skupnem razvoju na področju napovedi in opozoril za tveganja, povezana z dežjem in snegom na avstrijsko-slovenskem območju.


Novičnik1

Namen projekta CROSSRISK je izboljšanje varnosti ljudi in izboljšanje zaščite infrastrukture pred tveganji, ki jih na programskem območju SI-AT povzročajo padavine in snežna odeja. Glavni skupni cilji predlaganega projekta so boljše skupno delovanje državnih služb, pristojnih za opozarjanje, izboljšana komunikacija tveganj ter njihovo upravljanje. Inovativne vidike projekta predstavljajo nova orodja za opozarjanje in inovativni koncepti za posredovanje in razširjanje informacij ter izobraževanje, ki bodo vodili k večji ozaveščenosti o tveganjih in priložnostih za ciljne skupine ter posledično k večji varnosti.

Projekt bo trajal tri leta, od 1. junija 2018 do 31. maja 2021.

Vrednost celotnega projekta je 1.572.136,18 EUR, delež ARSO znaša 418.290,75 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske Unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85% in s strani Republike Slovenije v deležu 15%.

Vodilni partner projekta je Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) iz Gradcu. V projektu sodeluje še 6 projektnih partnerjev, in sicer: FH Joanneum, Agencija Republike Slovenije za okolje, Univerza v Mariboru, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Amt der Kärntner Landesregier ung Abteilung 8 – Umwelt, Wasser und Naturschutz (LWD-K) in Amt der Steiermärkisc hen Landesregier ung Abteilung 14 – Wasserwirtsc haft, Ressourcen und Nachhaltigkeit (A14).

Kontaktni osebi, ki dajeta informacije o izvajanju:
Boštjan Muri, vodja projekta: bostjan.muri[at]gov.si; tel.: 01 478 41 14,
Špela Sotenšek Erjavec, članica projektne pisarne: spela.sotensek-erjavec[at]gov.si; tel.: 01 478 44 18.

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija
Spletna stran projekta CROSSRISK

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO