English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > ogrožene in zavarovane
Narava

Ogrožene in zavarovane živalske vrste

Seznami v Sloveniji ogroženih prosto živečih vrst živali so objavljeni v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Najbolj ogrožene živalske vrste iz seznama pravilnika so zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Slovenija mora kot država članica Evropske unije zagotoviti ustrezno varstvo tudi za tiste prosto živeče živalske vrste, ki sicer niso domorodne v naši državi, vendar pa so ogrožene na območju drugih držav članic Evropske unije in navedene na seznamih Direktive o habitatih in Direktive o pticah. Seznam slednjih je v poglavju B Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

Projekti

Velike zveri

Jeleni

Strokovne osnove za izvajanje ukrepa odvračanja velikih zveri s pastirskimi psi

Vidra

Krokar

Netopirji

Monitoring ptic

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO